Proiect interdisciplinar: compoziția decorativă „Trandafirul”

Compus de: prof. Raluca Gabriela ADAMESCU; prof. dr. Simona Elena AMITROAIEIPublicat: 01/08/2023Resursele Profesorului
Proiect interdisciplinar: compoziția decorativă „Trandafirul”

Pe perioada vacanțelor școlare, pentru elevii claselor V-VIII pasionați și doritori de activități extrașcolare, am organizat un Club de vacanță. În acest sens, am proiectat activitățile în mod diferit celor formale, baza fiind pusă pe proiecte de mai mare amploare, pe creativitate, amuzament, interdisciplinaritate, totul realizat prin numeroase experimente cu rol în formarea competențelor cheie. Activitățile propuse au vizat preponderant utilizarea limbajului vizual și demonstrarea, accentuarea  importanței educației estetice, artistice, vizuale  în formarea unitară și echilibrată a elevilor noștri.  Abordarea interdisciplinară are rolul de a-i pregăti pe viitori adulți pentru o integrare cât mai eficientă în viața activă, în societate, motiv pentru care am încercat asocierea armonioasă a informațiilor deținute de elevi de la cât mai multe discipline de studiu, dar și pe cele provenite din mediul informal sau nonformal. 

Temele propuse și realizate, au avut titluri simple (ex: „Trandafirul”, „Steaua”, „Anotimpuri”, „Omul”, „Șapte” „Curgere”, „Ochiul”, etc ), dar au stârnit interesul și au sporit potentialul creativ al elevilor coordonați, în toate etapele – documentare, realizare, prezentare. 

Iată mai jos un exemplu:

Proiect interdisciplinar : compoziția decorativă „Trandafirul” (5 - 7zile)

1. Profesorul propune o nouă temă de studiu – compoziția decorativă în diverse materiale și tehnici, subiect „Trandafirul”. Elevii sunt solicitați să caute diverse informații legate de subiectul propus; timp de documentare – 2 - 3 zile; sursele recomandate: 
  • - științele naturii- biologie (specii, areal, componență, etc.)
  • - reprezentări în literatură și arte. 

Competențe vizate: 

  • - a învăța să înveți – prin organizarea propriei învățări, conștientizarea procesului și a nevoilor de învățare, identificarea oportunităților și depășirea obstacolelor în învățare, căutarea și valorificarea sprijinului exterior pentru învățare, construirea cunoașterii pe baza a ceea ce este deja învățat și pe experiențe de viață.
  • -  competența digitală – prin utilizarea calculatorului și a internetului pentru a accesa, evalua, stoca, informație.
  • - sensibilizare şi exprimare culturală – prin aprecierea importanței exprimării creative a ideilor, experiențelor și emoțiilor prin literature și arte.
  • - comunicare în limba maternă - prin citirea, înțelegerea și interpretarea conceptelor, ideilor, emoțiilor, faptelor și opiniilor, exprimate în diverse contexte societale și culturale.
  • - comunicare în limbi străine – prin integrarea, selectarea, studierea, înțelegerea și interpretarea în formă orală și scrisă a materialeleor publicate în diverse limbi străine.

2. Elevii prezintă oral, sub îndrumarea cadrului didactic, materialele rezultate în urma documentării: timp de prezentare – 1 - 2 zile (în funcție de numărul elevilor și de cantitatea de informații);

  • - Informații științifice legate de trandafir
  • -  Prelucrări literare sau artistice culte sau populare 

Competențe vizate: a învăța să înveți – prin organizarea prezentărilor, elevul devine profesor pentru ceilalți colegi; competența digitală – prin utilizarea calculatorului pentru prezentarea materialelor pregătite; sensibilizare şi exprimare culturală – prin aprecierea valorii materialelor prezentate; comunicare în limba maternă – prin expunerea clară, coerentă a conținuturilor; comunicare în limbi străine – prin traducerea corectă a materialelor studiate; competenţe sociale şi civice – prin participarea efectivă și constructivă la activitățile propuse.

3. Elevii primesc sarcina de a realiza compoziții decorative, având subiect „Trandafirul”; prin tragere la sorți, compozițiile se vor realiza fie pe foaie, cu materiale diferite (culori de apă, pensule, creioane, ștampile, etc), pe calculator (în programe specifice), sau modelaj (argilă sau plastilină); timp de realizare – 2 – 3 zile; tema este abordată diferențiat în raport cu vârsta și competențele anterior dobândite în cadrul orelor de curs, astfel: Elevii din clasa a V-a vor realiza compoziții decorative libere, folosind stilizarea;  Elevii din clasa a VI-a vor realiza compoziții organizate prin repetiție sau alternanță; Elevii din clasa a VII-a vor realiza compoziții organizate în poligoane regulate sau stelate; Elevii din clasa a VIII-a vor realiza compoziții organizate în cerc, integrate în elemente arhitectonice (vitraliu, rozetă, etc.)

Competențe vizate: comunicare în limba maternă – prin înțelegerea sarcinilor de lucru și prin comunicarea corectă, eficientă cu colegii și îndrumătorul; a învăța să înveți – prin organizarea muncii, respectând etapele corecte de lucru; competența digitală – prin utilizarea calculatorului pentru documentare și pentru realizarea temei; sensibilizare şi exprimare culturală – prin cunoașterea și aprecierea artei culte și populare românești și universale și prin aprecierea  muncii colegilor; competenţe sociale şi civice – prin participarea efectivă și constructivă la activitățile propuse; competențe matematice – prin realizarea unor operații de calcul în împărțirea suprafeței de lucru, organizarea geometrică a compoziției, realizarea procesului de stilizare a formei; Spirit de inițiativă și antreprenoriat – prin organizarea spațiului de lucru și transformarea ideilor în acțiune.

4. Realizarea unei expoziții cu produsele obținute, evaluare, vernisaj 

Competențe vizate: comunicare în limba maternă – prin realizarea de către fiecare elev a unei scurte prezentări scrise a propriei lucrări și a unui comentariu plastic oral asupra lucrărilor colegilor; comunicare în limbi străine -  traducera în 1-2 limbi de circulație a materialelor compuse in limba română; a învăța să înveți – prin evaluarea muncii în raport cu respectarea cerințelor, a etapelor de lucru, originalitate, creativitate, expresivitate; competența digitală și tehnică – prin utilizarea calculatorului pentru realizarea prezentării scrise, și a materialelor  de popularizare a activității – afișe, invitații, catalog, etichete, etc., panotarea epoziției;  competenţe sociale şi civice – prin mobilizarea colegilor, profesorilor, familiei pentru participarea la vernisaj; competențe matematice – prin panotarea armonioasă a expoziției; Spirit de inițiativă și antreprenoriat – prin găsirea unui spațiu expozițional adecvat și organizarea și prezentarea vernisajului; Sensibilizare și exprimare culturală – prin organizarea unei expoziții de artă, crearea unui ambient musical adecvat, participarea la vernisaj.

Înapoi