Integrarea copiilor romi
Integrarea copiilor romi
By Prof.Inv.presc. Bran Denisa Bianca20/03/2023Resursele Profesorului

Incluziunea romilor presupune crearea unei economii sustenabile și inteligente la nivel de țară. Cu o populație îmbătrânită și o minoritate romă tânără și aflată în curs de dezvoltare, România este obligată să creeze un cadru optim pentru dezvoltarea copiilor romi și implicit a familiilor acestora. În ceea ce privește educația romilor, la nivelul Ministerului Educației s-a încercat crearea unei structuri de sprijin care avea la bază mediatori și inspectori școlari la nivel local. În majoritatea cazurilor, aceste promițătoare demersuri și chiar bine-intenționate, nu au avut rezultate concludente.

Vezi mai mult

BAZELE EDUCAȚEI  MORALE SE PUN ÎN GRĂDINIȚĂ
Prof. Bădoi Paula14/03/2023

Rolul dascălului acum nu mai este acela de a transmite cunoștințe, iar cel al elevului de a asculta și a asimila informațiile. Dascălul este mai mult decât un organizator al învățării și un element de legătură între elev și societate. Procesul de învățare a devenit dinamic și interactiv, iar elevii și dascălii sunt responsabili pentru practicile educaționale și pentru rezultatele acestora. Relația profesor – elev este una de colaborare, de încredere și de respect reciproc, elevul este sprijinit de profesor.

Vezi mai mult...
EDUCAŢIA  DE  ACASĂ
Prof. înv preşcolar: IVAȘCU ALINA-GEORGETA14/03/2023

Vezi mai mult...
SUCCESUL ŞI INSUCCESUL ŞCOLAR ŞI SOCIAL
Prof. înv. preşc. Potorac Crina Larisa18/01/2023

Vezi mai mult...
ROLUL JOCULUI DIDACTIC ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE COMUNICARE ALE PREȘCOLARILOR
Tompea Daniela Maria: prof.înv.preșcolar18/01/2023

În cariera mea didactică am întâlnit și observat, în special la grupa mică și mijlocie, mulți copii care manifestă tulburări de vorbire, dar printr-o temeinică muncă individuală și cu grupuri mici de copii, folosind jocurile-exercițiu și jocurile didactice alese de mine am insistat asupra corectării pronunției copiilor.

Vezi mai mult...
Relația educator-părinte are un punct comun: copilul
Prof. înv. preşcolar Marinescu Maria 18/01/2023

A fi educatoare este o artă și nu oricine îmbrățișează această meserie. Ea chiar nu stă bine pe toată lumea. Dacă nu intri în lumea copiilor, dar mai ales în sufletul lor, du-te la birou. Fă-te secreatară! A fi educatoare nu înseamnă să stai cu mâinile la spate și să dai ordine, ci înseamnă a te coborî la nivelul copiilor și de a le fi parteneră. E o lume de basm pe care eu o găsesc zilnic, doar cu prinți și prințese…

Vezi mai mult...
Metoda proiectelor în învățământul preșcolar –Exemple de bună practică
Profesor Ciuperceanu Mihaela-Corina18/10/2022

Prin intermediul metodei proiectelor, activitatea este centrată pe copil. Preşcolarul este în centrul învăţării, fiind îndrumat să descopere singur ceea ce se află în jurul său.

Vezi mai mult...
Relația Părinte - Copil. De ce este importantă și cum o construiești?
Învățător Șerban UNGUREANU16/10/2022

Relația părinte - copil este importantă și vitală în primii ani de viață, dar și pe întreaga perioadă a școlarizării elevului, aceasta se bazează pe încredere, prietenie, respect, astfel să rezulte o relație sănătoasă și pozitivă.

Vezi mai mult...
Educația în aer liber – Avantaje și Dezavantaje
Mateiana Teodora-Camelia11/10/2022

Educația ȋn aer liber, cunoscutǎ și educație outdoor, a prins avȃnt odatǎ cu deschiderea cǎtre sistemele de educație vest-europene și cu nevoia de dezvoltare durabilǎ.

Vezi mai mult...
 Creativitatea dascălului - Condiție de bază a unui învățământ eficient
Profesor MAN DANIELA DORINA16/10/2022

Creativitatea este o abilitate în sine și, de fapt, pare să fie aptitudinea secolului al XXI-lea.

Vezi mai mult...
Abordarea jocului didactic, din perspectiva diferențierii și individualizării, în învățământul primar
Profesor învățământ primar, Pădureanu Ionela - Lavinia16/10/2022

Pentru aplicarea activității didactice diferențiate e necesară în primul rând, cunoașterea temeinică a fiecărui elev, a puterii sale de muncă, a caracterului și temperamentului fiecăruia, a familiei, a mediului social și cultural din care provine.

Vezi mai mult...
Educație digitală – o necesitate în sistemul de învățământ actual
Profesor învățământ preşcolar Groza Aurelia16/10/2022

Tehnologia digitală le dezvoltă elevilor abilități auto-didactice eficiente de învățare, aceștia devin capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc și utilizează resursele online, și aplică informațiile inclusiv la școală, la teme și proiecte, le sporește eficiența și productivitatea

Vezi mai mult...
Educația Moral-Civică la vârsta preșcolară
Profesor învățământ preșcolar Rotaru Oana16/10/2022

Copilul are dreptul să trăiască într-o familie și să fie înconjurat de dragoste și înțelegere, are dreptul la educație, la cultură, la cunoașterea tuturor valorilor umane. Formarea conduitei și conștiinței morale se realizează prin acțiuni și deprinderi morale ce se vor structura mai târziu în trăsături de ordin moral, decisive în formarea personalității fiecăruia.

Vezi mai mult...
Evoluţia limbajului la preşcolari
Profesor Coroiu Liana Ioana16/10/2022

Vocabularul său se îmbogăţeşte în fiecare zi, iar copilul abandonează puţin câte puţin formulările de tip „bebe” pentru construcţii din ce în ce mai complexe aparţinând limbii adulte. Deşi nivelurile limbajului sunt foarte diferite, cea mai mare parte a copiilor de această vârstă folosesc acum pronumele personal „eu”.

Vezi mai mult...
Bullying în mediul școlar - Cauze, Forme, Consecințe
Profesor învățământ primar, Iolanda BUGHIU14/03/2023

Bullying-ul este un fenomen cunoscut de decenii întregi și reprezintă o formă de abuz emoțional și fizic asupra copiilor de către alți copii, manifestându-se foarte des în mediul școlar.

Vezi mai mult...
Creativitate în educația  Non-Formală
Profesor Drăgoi Hantea Sorin16/10/2022

Spre deosebire de educaţia formală care este obligatorie şi se bazează pe motivaţia extrinsecă, educaţia non-formală are avantajul de a fi voluntară şi de a se baza pe motivaţia intrinsecă, ca necesitate absolută pentru ca elevul să obţină un obicei de învăţare.

Vezi mai mult...
Eficientizarea relației Elev - Şcoală - Comunitate prin voluntariat
Profesor pentru învăţământ primar, Teofil Bogdan16/10/2022

Implicarea în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, dezvoltă o serie de abilităţi şi competenţe sociale, cum ar fi solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială.

Vezi mai mult...
Modalități de ameliorare a rezultatelor școlare
Andrei Gabriela11/10/2022

Un cadru didactic bine intenționat trebuie să-și pună următoarea întrebare: cum aș putea face încât întotdeauna activitățile didactice pe care le desfășor sa fie eficiente

Vezi mai mult...
Integrarea copiilor romi
Profesor învățământ preșcolar, Bran Denisa Bianca16/10/2022

Incluziunea romilor presupune crearea unei economii sustenabile și inteligente la nivel de țară. Cu o populație îmbătrânită și o minoritate romă tânără și aflată în curs de dezvoltare, România este obligată să creeze un cadru optim pentru dezvoltarea copiilor romi și implicit a familiilor acestora.

Vezi mai mult...
Avantajele parteneriatului Grădiniță-Familie
RĂDULESCU BĂNUŢA11/10/2022

Ca formă de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul evoluţiei şi dezvoltării copilului la nivelul procesului educaţional, parteneriatul grădiniţă-familie ocupă un loc aparte în învăţământul preşcolar.

Vezi mai mult...
Valorificarea cunoștințelor și deprinderilor muzicale în activități transdisciplinare – Euritmia
Profesor învățământ primar, GEORGETA-JULIETA MĂRGINEAN16/10/2022

Învăţământul primar nu trebuie să atragă atenţia doar prin dobândirea şi performarea cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor de citit-scris şi calcul aritmetic.

Vezi mai mult...
Strategii de comunicare didactică eficientă
Profesor Trăistariu Daniela16/10/2022

De cele mai multe ori comunicarea se face fără a conștientiza importanța acțiunii și fără a o analiza. Scopul și mijloacele comunicării sunt exploatate nativ, sunt rezultatul unor experiențe și doar uneori necesită programări speciale.

Vezi mai mult...
Consiliere Parentală
Profesor Consilier, ONEȚIU MIRELA16/10/2022

Consilierea psihopedagogică/parentală se adresează părinţilor aflaţi în diverse situaţii şi stadii ale procesului de formare şi dezvoltare a propriei personalităţi. Beneficiari ai activităţilor de consiliere psihopedagogică pot fi toţi cei ce se află, la un moment dat, în ipostaza de subiecţi care parcurg diverse experienţe de învăţare cu scopul formării şi al dezvoltării propriei personalităţi pentru a face faţă rolurilor sociale de părinţi.

Vezi mai mult...
Modalităţi inovative de evaluare a copiilor cu CES
Profesor Căpriță Paraschiva16/10/2022

Evaluarea educaţională comprehensivă presupune alegerea unor instrumente şi tehnici în funcţie de scopurile evaluării şi se realizează în cadrul unei echipe multidisciplinare. Datele obţinute din aceste surse diverse sunt ulterior integrate şi interpretate pentru a se lua decizii educaţionale adecvate nevoilor copilului.

Vezi mai mult...
Creativitatea la preșcolari cu ajutorul educației plastice
Profesor învățământ preșcolar, Greble Ana-Maria16/10/2022

Educaţia estetica își pune bazele încă din vârsta precoce a preșcolarității, aceasta având o multitudine de efecte pozitive asupra copiilor. Aceasta cuprinde cea mai importanta experienţa educaţională din viața unei persoane

Vezi mai mult...
Dezvoltarea competenței de comunicare la preșcolari
Leitner Ingrid11/10/2022

Limbajul reprezintă una dintre cele mai importante aptitudini pe care le achiziționează copilul preșcolar, acesta fiind totodată un element cheie în însușirea unei bune educații în școală și, mai apoi, în mediul universitar.

Vezi mai mult...
Efectele pozitive ale conflictului și gestionarea acestuia de către cadrele didactice
Profesor învățământ preșcolar Duma Sorina Mariana16/10/2022

Conflictul este o realitate firească a vieţii cotidiene. Etimologic, termenul conflict înseamnă lovire reciprocă, înfruntare. Prin lărgire semantică, substantivul a ajuns să desemneze orice ciocnire de interese, neînţelegere, dispută, înfruntare, confruntare sau dezacord. Într-un conflict, sentimentele sunt deosebit de importante pentru că nu pot fi controlate asemenea comportamentului, gesturilor sau mimicii

Vezi mai mult...
Adaptarea vocațională
Profesor Cseterki Claudia16/10/2022

Adaptarea vocațională combină aspecte legate de cunoașterea propriilor interese, valori, abilități și competente, pe de o parte, cu preferința pentru un anumit tip de activitate, stiluri de interacțiune și medii de munca, pe de alta parte.

Vezi mai mult...
Educația timpurie –Între Necesitate și Oportunitate
Profesor învățământ preșcolar, Matei Florentina Valentina16/10/2022

Educația timpurie reprezintă totalitatea experiențelor individual realizate și social existente sau organizate, de care beneficiază copilul în primii ani de viață, cu rol de a proteja, crește și dezvoltă ființa umană prin înzestrarea cu capacități și achizitii fizice, psihice, culturale specifice care să-i ofere identitate și demnitate proprie. Ea asigura fundamentele dezvoltării fizice și psihice sănătoase, ale dezvoltării sociale, spirituale și culturale complexe.

Vezi mai mult...