Metode de evaluare- între modern și tradițional

Compus de: Prof. Dumea Ancuța SandaScoala: G.P.P. nr. 25 Oradea,BihorPublicat: 03/08/2023Resursele Profesorului
Metode de evaluare- între modern și tradițional

,,Înţelegând prin metodă de învăţământ o cale, un drum de străbătut deopotrivă de elevi şi profesori, prin care, conform unor principii (principii didactice) dar şi unor legi (legile învăţării) se înfăptuiesc obiectivele instruirii, adică se însuşesc de către elevi anumite cunoştinţe de bază şi se formează anumite capacităţi intelectuale şi convingeri în vederea integrării progresive în societate.” (Ion Berca)

Principalele metode în învățământul tradițional sunt conversaţia, explicația, demonstraţia, metodele centrate pe profesor, pe transmiterea de cunoştinţe și pe pasivitatea preșcolarilor. La polul opus se află învățământul modern care solicită aplicarea unor metode active şi interactive, care dezvoltă gândirea critică. Aplicarea acestor metode care generează învăţarea activ-participativă şi prin care preșcolarii sunt iniţiaţi în gândirea critică este de preferat să se facă de la vârste fragede, în cadrul fiecărui domeniu de dezvoltare. Acestea trebuie să fie selectate şi utilizate în mod riguros, creativ, în funcţie de obiectivele propuse și de nivelul grupei. Metodele active şi interactive au multiple valenţe formative, se bazează pe învăţarea independentă şi prin cooperare, contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativităţii, implică activ preșcolarii în învăţare, aceștia învaţă să respecte părerile colegilor. Există metode moderne specifice atât evaluării procesului instructiv-educativ, cât şi a produselor realizate de preșcolari. Prin intermediul acestor metode preșcolarii pot aplica în mod creativ cunoştinţele şi deprinderile însuşite anterior, în situaţii noi şi variate, reduc gradul de tensiune emoţională, dând o stare de bine, de bucurie, în comparaţie cu metodele tradiţionale. Definitoriu pentru folosirea metodelor activ-participative este caracterul lor stimulativ, din punct de vedere fizic şi psihic, precum şi posibilitatea alternării activităţilor individuale şi de grup, în scopul atingerii „optimum-ului” motivaţional şi acţional la nivelul copiilor care se văd angajaţi şi trebuie să îşi asume noi roluri şi responsabilităţi în propria formare.

Învăţământul modern promovează metodele de învăţare active, învăţarea bazată pe învățarea prin propriile experiențe. A instrui nu mai înseamnă a-l determina pe preşcolar să-şi memoreze în minte un volum mare de cunoştinţe, ci de a-l învăţa să ia parte la procesul de producere a noilor cunoştinţe. Metoda activ-participativă

Turul galeriei

face parte din categoria metodelor moderne de evaluare pe care le aplic frecvent la grupă. Aceasta presupune cooperare, încurajează preșcolarii să-și exprime părerile cu privire la soluțiile propuse de colegii lor. Obiectivul acestei metode este de a elabora un plan care să ducă la finalizarea unui produs ce reprezintă opinia tuturor membrilor unui grup. Astfel, la o activitate matematică cu tema

Compunerea numărului 8

, putem urma următorii pași: Se împarte grupa în grupuri mai mici (4-5 copii într-un grup); Se comunică sarcina de lucru, de exemplu:

În 5 minute aveți de găsit 4 soluții de compunere a numărului 8;

Educatoarea monitorizează copiii în timp ce aceștia lucrează și oferă sprijin, la nevoie; După expirarea timpului, se expun produsele pe tablă; Urmează

Turul galeriei

: se examinează corectitudinea rezolvării sarcinii date; Dacă este cazul, se vor face corecțiile necesare de către colegi.

Un bun cadru didactic este acela care este capabil să-şi adapteze munca sa diferitelor circumstanţe, să confere predării flexibilitate şi cât mai multă eficienţă. Un stil modern şi actual este cel creativ; unele cadre didactice dovedesc mai multă flexibilitate decât alţii în comportamentul lor didactic, aceştia sunt receptivi la ideile şi experienţele noi, manifestă îndrăzneală, mai multă independentă în gândire şi acţiunea didactică cu capacitatea de a-şi asuma riscuri şi sunt dispuşi să încerce noi practici, noi procedee. 

Bibliografia : Berca Ion,

Metodica predării limbii române

, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974;

Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga,

Metode interactive de grup-Ghid metodic, 

Editura Arves;

Curriculum pentru educație timpurie, 2019

Înapoi