Conflictele din unitatea de invatamant. Modalitati de gestionare
Conflictele din unitatea de invatamant. Modalitati de gestionare
By Prof. Ailisoaie Simona Anca15/05/2024Resursele Profesorului

Familia - mediul educațional
PROF. SUBȚIRE LUIGIA – LOREDANA15/05/2024

Vezi mai mult...
SCRIEREA CREATIVĂ ÎN CLASELE PRIMARE
Prof. Sorca Gabriela Florica15/05/2024

Vezi mai mult...
Proiectarea demersului didactic
Prof. înv. primar ALBON PATRICIA-ANAMARIA15/05/2024

Vezi mai mult...
IMPORTANȚA METODELOR INTERACTIVE ÎN EFICIENTIZAREA ÎNVĂŢĂRII
Profesor pentru învățămănt primar URS CARMEN FLORINELA15/05/2024

Vezi mai mult...
Managementul evaluării și practicile educaționale
Prof.înv.primar Bogasieru Cosmina- Alina15/05/2024

Vezi mai mult...
Evaluarea în cadrul activităţilor nonformale
Prof.înv.primar Subțire Ramona,15/05/2024

Vezi mai mult...
PROIECT DIDACTIC
Profesor: Cioloca Ligia15/05/2024

Vezi mai mult...
MODALITĂȚI DE SOCIALIZARE LA PREȘCOLARI
Prof. Invatamant prescolar: Cornila Alexandra Georgeta13/02/2024

Vezi mai mult...
LECTURA ÎN VIAȚA PREȘCOLARILOR
Lupan Adina Mirela Prof. Înv. Preșcolar13/02/2024

Vezi mai mult...
EVALUARE INIȚIALĂ. DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Profesor învățământ preșcolar: HISOM MARIA CRINA13/02/2024

Vezi mai mult...
FIȘĂ DE EVALUARE INIȚIALĂ. DOMENIUL ȘTIINȚE – Activitate matematică
Profesor învățământ preșcolar: HISOM MARIA CRINA13/02/2024

Vezi mai mult...
FIȘĂ DE EVALUARE INIȚIALĂ. DOMENIUL ESTETICO-CREATIV –Educație muzicală
Profesor învățământ preșcolar: HISOM MARIA CRINA13/02/2024

Vezi mai mult...
FIȘĂ DE EVALUARE INIȚIALĂ. DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
Profesor învățământ preșcolar: HISOM MARIA CRINA13/02/2024

Vezi mai mult...
FIȘĂ DE EVALUARE INIȚIALĂ. DOMENIUL ȘTIINȚE – Activitate matematică
Profesor învățământ preșcolar: HISOM MARIA CRINA13/02/2024

Vezi mai mult...
COMPETIȚIA MENTOR–DEBUTANT
HISOM MARIA CRINA Profesor învățământ preșcolar, grad didactic I13/02/2024

Eseu

Vezi mai mult...
 DOMENIUL ȘTIINTE 2
Prof. Înv. Preșcolar Lupan Adina Mirela 12/02/2024

Vezi mai mult...
DOMENIUL ȘTIINȚĂ                                                                                             DOMENIUL ȘTIINȚĂ
Prof. Invatamant prescolar: Cornila Alexandra Georgeta12/02/2024

Vezi mai mult...
„Specificul educatiei timpurii in raport cu sistemul romanesc de invatamant”
GOIDESCU STELUȚA- PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR 12/02/2024

“Omul lipsit de educatie nu stie sa se foloseasca de libertatea sa .” Immanuel Kant

Vezi mai mult...
FISA DE LUCRU
Prof. înv. Preș. Dinu Liliana Loredana12/02/2024

Vezi mai mult...
Subiecte propuse pentru concursuri
Prof.înv.primar Sava Elena-Silvia23/01/2024

Comunicare în limba română-Clasa I

Vezi mai mult...
Fișă de lucru - Clasa a VIII-a
Prof. GHELASĂ COSTILEANA23/01/2024

Creșteri și descreșteri procentuale în viața cotidiană- POVESTEA CIOBANULUI GHIȚĂ

Vezi mai mult...
English Grammar – Relative Pronouns Worksheets
Profesor limba engleză, Ciocănel – Prelipcean Carmen 22/01/2024

Vezi mai mult...
ROLUL FAMILIEI ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE
Profesor limba engleză, Ciocănel – Prelipcean Carmen22/01/2024

Vezi mai mult...
INTELIGENŢELE MULTIPLE CA METODE
Profesor învățământ primar, Burciu Raluca-Isabela22/01/2024

Vezi mai mult...
Numeralul
prof. Marinescu Paula16/01/2024

Vezi mai mult...
LESSON PLAN
Inoan Claudia16/01/2024

Vezi mai mult...
Calitatea în educație
Prof. Înv. Primar, Apostoaie Elena18/01/2024

Vezi mai mult...
PROIECT DE LECŢIE
PASCAL LUIZA- LAVINIA16/01/2024

Vezi mai mult...
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
BRINCOVEANU MIHAELA ILEANA16/01/2024

„URSULETUL WINNIE PLEACĂ LA PLIMBARE!”

Vezi mai mult...
PROIECT DE ACTIVITATE
Pofesor învățământ preșcolar Neagu Elena16/01/2024

Vezi mai mult...
TRADIȚIILE LUNII OCTOMBRIE
Prof.Simona Iordache16/01/2024

Vezi mai mult...
DESCOPERIM ROMÂNIA
PROF.ÎNV.PRIMAR DEACONEASA VERGINICA16/01/2024

Suport de curs

Vezi mai mult...
JOCURI DE MIȘCARE
Educație Fizică și Sport16/01/2024

Vezi mai mult...
MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
Prof. Marcoşanu Iuliana16/01/2024

Managementul climatului educațional

Vezi mai mult...
Statutul și importanța evaluării la preșcolari
Profesor înv.preșcolar Manole Tudorița16/01/2024

Vezi mai mult...
PROIECT DE ACTIVITATE
Manole Tudorița16/01/2024

Vezi mai mult...
Educația preșcolară
Prof.Stoica Mirela15/01/2024

Іntеɡrаrеа trеptаtă, ԁаr fеrmă, а еԁuсаţіеі prеşсοlаrе în сοοrԁοnаtеlе еԁuсаţіеі pеrmаnеntе ѕаu prеlunɡіtе ѕ-а іmpuѕ ɡânԁіrіі şі prасtісіі pеԁаɡοɡісе сοntеmpοrаnе.

Vezi mai mult...
Metode de predare
Prof.Gheorghe Nicoleta15/01/2024

Vezi mai mult...
Teorii despre joc
Prof. Iancu G. Mariana-Elena15/01/2024

Vezi mai mult...
ACTIVITATEA DE MENTORAT - ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE/EXTRACURRICULARE
POPESCU LAURA15/01/2024

Activitățile extrașcolare/extracurriculare oferă posibilitatea studentului de a exersa roluri variate ce contribuie la evoluția lui profesională.

Vezi mai mult...
ABANDONUL ȘCOLAR – CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE
Prof. Rǎileanu Gabriela15/01/2024

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început ...

Vezi mai mult...
Eficientizarea managementului institutiilor de învătământ preuniversitar
Oancea Viorica Violeta 15/01/2024

PREZENTAREA FUNCȚIILOR ȘI ROLURILOR MANAGERIALE

Vezi mai mult...
COLABORAREA FAMILIE – ŞCOALĂ PENTRU ASIGURAREA REUŞITEI ŞCOLARE
Prof. Camelia Nicola15/01/2024

“ Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi reuşii sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!”

Vezi mai mult...
SCHIȚĂ DE PROIECT PENTRU DEZVOLTAREA ÎNCREDERII ELEVILOR ÎN PROPRIILE CAPACITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Prof. Negrea Mihaela Ancuța15/01/2024

Disciplina: Dezvoltare personală; Clasa: Pregătitoare; Subiectul: Eu pot! – Emoții , bucurie, tristețe, frică, furie în activități familiare ...

Vezi mai mult...
Comunicare eficientă cu elevii, în cadrul orelor și activităților școlare
Negrea Mihaela Ancuța15/01/2024

Martin Luther King spunea că “Oamenii se urăsc pentru că se tem, se tem pentru că nu se cunosc și nu se cunosc pentru că nu comunică”.

Vezi mai mult...
Educația preșcolară și perspectivele dezvoltării personalității
Prof. Înv. Preșcolar Neacșu Lorena Elena15/01/2024

Obiectivele educației preșcolare sunt orientate spre finalizarea și accelerarea formării capacităților care conturează personalitatea, în raport cu specificul vârstei cronologice și individuale, după deschiderea orizontului cultural și pregătirea copilului pentru școală.

Vezi mai mult...
Rolul activităților extracurriculare la clasă
Prof. Marcoșanu Iuliana15/01/2024

Prin activități extracurriculare înțelegem, de regulă, acele activități care au rol complementar orelor clasice de predare-învățare-evaluare....

Vezi mai mult...
MODALITĂȚI DE COMBATERE A ABANDONULUI ȘCOLAR
Pascal Luiza Lavinia15/01/2024

O strategie completă pentru combaterea și prevenirea abandonului școlar are în vedere, ca și grup țintă, elevii identificați ca și vulnerabili din acest punct de vedere, însă trebuie să prevadă acțiuni și pentru cadrele didactice care doresc să își asume roluri în cadrul strategiei, dar și pentru părinți și reprezentanți ai comunității.

Vezi mai mult...
SFINȚII, PRIETENII NOȘTRI
Prof.Iordache Nicoleta-Simona15/01/2024

În calendarul creștin avem încununați o mulțime de sfinți, care și-au dat viața pentru Dumnezeu sau au trăit o viață ascentică întru Hristos. Ei alcătuiesc tezaurul sacru al caracterelor creștine, care au demonstrat că Mântuitorul Hristos este cel mai bun model de urmat.

Vezi mai mult...
Metoda proiectelor la vârstele timpurii
Dragnea Claudia-Mihaela15/01/2024

Metoda proiectelor este o strategie de învăţare şi evaluare, a cărei caracteristică se concentrează pe efortul deliberat de cercetare, pe căutarea şi găsirea răspunsurilor legate de tema propusă.

Vezi mai mult...
Jocul didactic muzical în ciclul primar
Prof.înv.primar Deaconeasa Verginica15/01/2024

Jocul reprezintă o activitate ce izvorăşte din nevoia de a acţiona a copiilor, trăsătură dominantă a condiţiei umane. Prin caracterul său practic el cultivă deprinderi bogate, trăsături complexe de caracter, convingeri şi puternice trăiri emoţionale .

Vezi mai mult...
EDUCAȚIA OUTDOOR
Prof. înv. preșc. CÂRJAN NATALIA 15/01/2024

Conceptul de ”outdoor education” sau ”educația în aer liber”, este o noțiune ce vizează o educație bazată pe experimente și activitate practică desfășurată în afara sălii de grupă, în aer liber.

Vezi mai mult...
Importanta metodelor activ-participative in gradinita
Profesor invatamant prescolar Neagu Elena15/01/2024

Rolul metodelor didactice moderne este acela de a crea un context situational, astfel incat cel care invata sa fie angajat si sa participe in mod activ la realizarea obiectivelor predarii, sa asigure transformarea lui in subiect al propriei formari; aceste metode se caracterizeaza printr-o permanenta deschidere la innoire, la inovatie.

Vezi mai mult...
Importanța jocului în manifestarea creativităţii la vârsta preşcolară
Prof. Dolofan Emilia15/01/2024

Manifestările creative ale preşcolarului pot fi stimulate şi antrenate in cadrul jocului, al activităţilor pe domenii experienţiale, în jocurile şi activităţile alese şi în activităţile de dezvoltare personală.

Vezi mai mult...
Evoluţia jocului în diferite etape de vârstă
BARI MIHAELA15/01/2024

Jocul capătă însuşiri şi funcţii diferite de la o etapă a vieţii la alta.

Vezi mai mult...
TEST/FIȘĂ DE LUCRU DIN... LECTURA - ,,Povestea frindelului” de Andrew Clements
Prof.înv.primar Țărău Ramona-Teodora07/09/2023

RESURSĂ EDUCAȚIONALĂ DESCHISĂ

Vezi mai mult...
R.E.D: FIȘĂ DE LUCRU LA LIMBA ENGLEZĂ
Prof. Crișan Felicia Alexandrina07/09/2023

Vocabularul Culinar în Limba Engleză

Vezi mai mult...
Tehnici de Predare Inovative pentru Dezvoltarea Educației
Prof. Crișan Felicia Alexandrina07/09/2023

Învățarea bazată pe proiect este o abordare captivantă care pune elevii în centrul procesului de învățare.

Vezi mai mult...
STOP BULLYING!
Prof.înv.primar Țărău Ramona-Teodora07/09/2023

Școala reprezintă cadrul social al copilului, elevului, adolescentului, de aceea este important ca de timpuriu, el să înveţe să interacţioneze cu grupul și nu numai, acest lucru va constitui baza viitorului adult, să respecte regulile de conviețuire într-un grup

Vezi mai mult...
PLAN REMEDIAL
PROF. GALBENU RAZVAN VIOREL07/09/2023

Calitaţile motrice sunt de două feluri : calităţi motrice de bază (viteza, indemanare, forta, rezistenţa) si calitaţi motrice specifice- unor ramuri sportive. Toate calitaţile motrice se intersectează intre ele.

Vezi mai mult...
Metode de evaluare- între modern și tradițional
Prof. Dumea Ancuța Sanda22/08/2023

Principalele metode în învățământul tradițional sunt conversaţia, explicația, demonstraţia, metodele centrate pe profesor, pe transmiterea de cunoştinţe și pe pasivitatea preșcolarilor. La polul opus se află învățământul modern care solicită aplicarea unor metode active şi interactive, care dezvoltă gândirea critică.

Vezi mai mult...
PROIECT DE ACTIVITATE
prof. Dumea Ancuța Sanda22/08/2023

Consolidare de priceperi și deprinderi

Vezi mai mult...
PROIECT DIDACTIC
PROF. PENIȘOARĂ ANDREEA-ROXANA22/08/2023

Temele lectiei: 1.PERFECTIONAREA PROCEDEULUI HARAI-GOSHI DIN DEPLASARE; 2.UKHI-KOMI-RENRAKU-WAZA (REPETAREA COMBINATIILOR)

Vezi mai mult...
PROIECT DIDACTIC
prof. MARŢIŞ GEORGETA ELENA22/08/2023

Obiective generale: menţinerea unei stări optime de sănătate; favorizarea dezvoltării fizice armonioase

Vezi mai mult...
Proiect didactic
Prof. inv. Primar Lungeanu Georgiana22/08/2023

Scopul lecţei: Însușirea cunoștințelor ce vizează învățarea sunetului și literei Z

Vezi mai mult...
Rolul voluntariatului în dezvoltarea personalității elevilor
COSTE LIVIA – FLORINA 22/08/2023

Viitorul și evoluția unei societăți sunt legate de dezvoltarea și educația copiilor, cei care, la un moment dat vor fi nevoiți să poarte pe umeri această uriașă responsabilitate

Vezi mai mult...
PROIECT DIDACTIC
Prof. pentru înv.primar CORNECI ADELA22/08/2023

Subiectul lecției Textul narativ- Bunicul şi nepotul de Fraţii Grimm Tipul: de formare a priceperilor și deprinderilor

Vezi mai mult...
Muzica si miscare
Prof. BOCIAT PETRONELA22/08/2023

Creșterea capacității de muncă fizică și intelectuală a copiilor se va realiza prin trezirea interesului pentru desfășurarea unui scurt program aerobic.

Vezi mai mult...
PROIECT DIDACTIC
Prof. pentru înv.primar BANU GABRIELA22/08/2023

Scopul: -Formarea priceperilor și deprinderilor de citire corectă, conștientă și expresivă; -Formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la conținutul unui text citit.

Vezi mai mult...
Proiect interdisciplinar: compoziția decorativă „Trandafirul”
prof. Raluca Gabriela ADAMESCU; prof. dr. Simona Elena AMITROAIEI22/08/2023

Pe perioada vacanțelor școlare, pentru elevii claselor V-VIII pasionați și doritori de activități extrașcolare, am organizat un Club de vacanță.

Vezi mai mult...
PROIECT DIDACTIC
Prof. pentru înv.primar GOGESCU ALINA21/08/2023

dezvoltarea atenţiei, a gândirii, a spiritului de observaţie; stimularea curiozităţii, a încrederii în forţele proprii.

Vezi mai mult...
COMPUTERUL ÎN EVALUARE
PROF. CĂLIN MARIANA24/07/2023

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate în contextual actual, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi sumativă.

Vezi mai mult...
STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU C.E.S.
PROF. ÎNV. PREŞC. ZAHARIA ARIANA18/07/2023

Educatia speciala este concept fundamental utilizat in cadrul procesului instructiv-educativ al copiilor cu deficiente si care se desprinde tot mai mult de continutul invatamantului special.

Vezi mai mult...
Plus valoare prin formare
Profesor Plugaru Rodica11/07/2023

Ca profesor de limba latină, sunt preocupată în permanață de posibilitățile pe care le oferă tehnologia pentru a face dintr-o limbă veche şi greoaie, uneori, o limbă pe placul elevilor mei...

Vezi mai mult...
Aducem multumiri de Thanksgiving Day!
Cristina Mureșan11/07/2023

Ziua Recunoștinței se sărbătorește în fiecare an, în a patra joi din luna noiembrie, pentru a aduce mulțumiri divinitătii datorită recoltei din acel an. Se sarbătorește cu precădere in Statele Unite și Canada și se remarcă ca o sarbătoare a familiei, când toți membrii se adună la o masă bogată și se bucură de intâlnire.

Vezi mai mult...
EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎN GRĂDINIŢĂ
MONTOI MIOARA LUMINIȚA11/07/2023

Când spunem ,,grădiniţă incluzivă”, nu trebuie să ne ducem cu gândul la copiii cu CES, ci la fiecare copil în parte, pentru că fiecare are un ritm propriu de dezvoltare şi la un moment dat poate avea nevoie de anumite cerinţe speciale în ceea ce priveşte educaţia.

Vezi mai mult...
INTERDISCIPLINARITATEA ÎN PREDAREA-ÎNVĂȚAREA CHIMIEI
Prof. Gabriela- Mihaela Micu/Laborant Andreea Oprea11/07/2023

„Chimia are un imens rol în pregătirea pentru viaţă, fapt pentru care trebuie studiată si înţeleasă ca ştiinţa materialelor. La nivelul claselor gimnaziale sunt necesari profesori care să predea ştiintele naturii unitar,nu ca discipline dispersate si asta în ideea de a realiza interdisciplinaritatea” (V.Em.Sahini).

Vezi mai mult...
METODE ŞI INSTRUMENTE COMPLEMENTARE DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR
Prof.înv.primar Boit Daniela11/07/2023

În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare.

Vezi mai mult...
DEZBATERILE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
Liliana Nicoleta Bidiviu11/07/2023

Dezbaterile în clasă sunt activități interactive și stimulante care implică elevii într-un schimb structurat de argumente și idei pe o temă sau o problemă dată. Acestea încurajează gândirea critică, dezvoltă abilitățile de comunicare și îi ajută pe elevi să își formeze propriile opinii și să le susțină într-un mod coerent.

Vezi mai mult...
METODE ŞI TEHNICI DE ÎNVĂŢARE ACTIVĂ ÎN GRĂDINIŢĂ
Prof. CAPOTESCU MONICA VIORICA 03/07/2023

Metodele interactive de grup sunt modalitati moderne de stimulare a invatarii experentiale, de exersare a capacitatilor de analiza, de dezvoltare a creativitatii copiilor. Specific acestor metode este faptul ca ele promoveaza interactiunea dintre prescolari, schimbul de idei, de cunostinte, asigurand un demers interactiv al actului de predare-invatare-evaluare.

Vezi mai mult...
Consilierea părinților pentru optimizarea relației părinte-copil-cadru didactic
Prof. Adela Horga03/07/2023

Grădinița, ca instituție de educare, formare și orientare trebuie să reacționeze, în concordanță cu tendințele evoluției societății, prin adaptarea conținuturilor, structurii și funcțiilor sale, în vederea pregătirii copiilor pentru școală și integrării sociale rapide a acestora.

Vezi mai mult...
METODE INOVATIVE DE PREDARE - ÎNVĂŢARE – EVALUARE
Prof. NICOLICEA CORNELIA MARIOARA03/07/2023

Procesul de învățământ este un sistem complex, rezultat al interdependenței dintre predare, învățare si evaluare, cu o finalitate bine conturată – aceea de transpunere în practică a idealului educațional, dezvoltarea integral-vocațională a personalității. Calea principală prin care se realizează acest aspect este perfecționarea tehnologiei, respectiv a formelor, metodelor și mijloacelor prin care se ajunge la rezultatul scontat.

Vezi mai mult...
ROLUL METODEI FONETICE ANALITICO – SINTETICE ÎN ÎNSUȘIREA CITIT-SCRISULUI
Prof. înv. primar NAGY JUDITH03/07/2023

Predarea limbii române în învăţământul preuniversitar urmăreşte înţelegerea de către elevi a bogăţiei limbii materne şi folosirea corectă a ei în relaţiile cu oamenii. Întelegerea limbii este în funcţie de cunoaşterea compartimentelor principale ale ei: vocabularul, fonetica, ortografia, ortoepia, gramatica.

Vezi mai mult...
EMOȚIILE
LĂPĂDAT MARIUS03/07/2023

Emotiile sunt considerate de noi pozitive sau negative, sunt reactii care genereaza raspunsuri ale organismului fata de realitatea fiecaruia. Sunt sisteme care in principal au scopul de aparare - de la supravietuire, pana la semnalizarea diverselor nevoi. Multe dintre aceste emotii au capacitatea de a ne mobiliza in directia actiunii, altele insa, afecteaza comportamentul general si, implicit, capacitatea de concentrare, memorare, stocare si reactualizare a datelor, precum si viteza de reactie.

Vezi mai mult...
Drepturile copilului
prof. CONSTANTIN IONELA03/07/2023

Drepturile omului şi ale copilului stabilesc ce îi este permis unei persoane să facă pentru simplu fapt că este om. Interesul pentru copil ca fiinţă umană cu drepturi depline este unul din principalele aporturi ale secolului XX la evoluţia umanităţii.

Vezi mai mult...
Proiect educational "Prietena mea padurea"
prof. înv. primar Cseke Sanda Adela22/05/2023

,,Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munţii, rândunelele, cucul. Faceţi tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, pentru că fără dragostea faţă de natură şi animale omul nu poate să simtă din plin,ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre cuvinte – VIAŢA.” C. Mihăiescu

Vezi mai mult...
STRATEGII DE STIMULARE A MOTIVAŢIEI ÎNVĂȚĂRII LA ȘCOLARUL MIC
Prof. POGAM ADRIANA22/05/2023

Crearea motivației învățării în cadrul școlar și crearea unui cadru propice pentru creșterea percepției asupra eficacității în activitățile școlare asigură succesul școlar al elevului, în calitate de beneficiar direct al actului educațional, dar și satisfacția furnizorilor de educație –instituția școlară, cu tot ce implică aceasta, precum și a familiei, în calitate de beneficiari indirecți ai învățării școlare.

Vezi mai mult...
TEHNICI DE ABORDARE A PREDARII/INVATARII/EVALUARII INOVATIVE- O PROVOCARE PENTRU EDUCATORI ȘI PĂRINȚI
PROFESOR ÎNVAȚĂMÂNT PRIMAR DELLA SULTANA22/05/2023

Cu siguranță, nu toți copiii zburdalnici și distanți suferă de o tulburare de hiperactivitate și de deficit de atenție. La unii dintre aceștia însă, asemenea simptome sunt extrem de severe și interferează cu funcționarea lor psihică, având dificultăți de adaptare și condiții psihologice ale insuccesului școlar.

Vezi mai mult...
MIND MAPPING
Prof.SUCIU ROXANA22/05/2023

Mind mapping, este o metoda de învățare eficientă constituită din reprezentări grafice menite să organizeze informația și să faciliteze înțelegerea unor concepte și a relațiilor dintre ele.

Vezi mai mult...
METODE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE ÎN CONTEXTUL ACTUAL - ONLINE
Prof. înv.primar POP MARIA NICOLETA22/05/2023

Abordarea modernă a actului educaţional, ca urmare a schimbărilor rapide ale societăţii, noile modele de curriculum , deşi diferite ca mod de abordare şi concepţie, trebuie alese şi adaptate contextului social, economic, cultural.

Vezi mai mult...
Patru metode de predare-invățare inovatoare
Prof. Ganea Georgiana22/05/2023

Lecțiile interactive sunt acele lecții in care elevii sunt incurajați să vorbeasca, să-și exprime liber opiniile, să colaboreze și să acționeze, să caute informații și soluții pentru a rezolva o problemă sau a realiza un proiect.

Vezi mai mult...
Resursele educaționale deschise
prof. Iulian Păduraru22/05/2023

Resursele educaționale deschise (Open Educational Resources) se referă la accesul deschis la resurse educaționale, facilitat de tehnologiile informației și comunicațiilor, pentru consultare, utilizare și adaptare de către comunitatea utilizatorilor, în scopuri necomerciale.

Vezi mai mult...
De la cei SPECIALI la cei mai SPECIALI
Prof. Cristea Cristina Marina22/05/2023

„Eu singură nu pot schimba lumea, dar pot arunca o piatră peste ape să creez multe unde." (Maica Tereza)

Vezi mai mult...
ROLUL PROIECTELOR EDUCAŢIONALE EUROPENE ÎN CULTURA ŞI SOCIETATEA CUNOAŞTERII
TĂUT ANCA DANIELA, prof. pt. înv. primar22/05/2023

În urma integrării europene a României, una din direcţiile fundamentale ale redefinirii învăţământului românesc o constituie dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative, prin diversificarea şi optimizarea activităţii educative extracurriculare şi extraşcolare, de mare impact asupra elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale.

Vezi mai mult...
Curriculum la decizia şcolii – factor de motivaţie pentru o învăţare de calitate
prof. înv. primar Alina Bocşe22/05/2023

Teoria curriculumului oferă posibilitatea de a defini dintr-o perspectivă nouă conceptul de curriculum, perspectivă proprie didacticii moderne. Astfel, raporturile dintre subiect şi obiect dintre obiective, conţinuturi, metode modalităţi de evaluare, dintre materia de studiu şi influenţele sale formative sunt reconsiderate, conturându-se o nouă strategie de selecţionare, proiectare şi elaborare a conţinutului învăţământului.

Vezi mai mult...
TEHNICI DE ABORDARE A PREDARII/INVATARII/EVALUARII A ELEVILOR CU CERINTE SPECIALE
Prof.Lb. Engleza: Albu Ana-Maria 22/05/2023

“ Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de astazi.Aceasta lume nu va mai exista cand ei vor fi mai mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci,sa-i invatamsa se adapteze.”( Maria Montessori-“Descoperirea copilului”)

Vezi mai mult...
DE LA METODĂ LA JOCUL DIDACTIC
Prof. înv.primar Puiuleţ Diana 10/05/2023

Metoda este, în sens larg, calea urmată pentru atingerea unui scop, a unui obiectiv operaţional sau de referinţă, este un mod organizat de gândire şi de lucru

Vezi mai mult...
Integrarea copiilor romi
Prof.Inv.presc. Bran Denisa Bianca20/03/2023

Incluziunea romilor presupune crearea unei economii sustenabile și inteligente la nivel de țară. Cu o populație îmbătrânită și o minoritate romă tânără și aflată în curs de dezvoltare, România este obligată să creeze un cadru optim pentru dezvoltarea copiilor romi și implicit a familiilor acestora. În ceea ce privește educația romilor, la nivelul Ministerului Educației s-a încercat crearea unei structuri de sprijin care avea la bază mediatori și inspectori școlari la nivel local. În majoritatea cazurilor, aceste promițătoare demersuri și chiar bine-intenționate, nu au avut rezultate concludente.

Vezi mai mult...
BAZELE EDUCAȚEI MORALE SE PUN ÎN GRĂDINIȚĂ
Prof. Bădoi Paula14/03/2023

Rolul dascălului acum nu mai este acela de a transmite cunoștințe, iar cel al elevului de a asculta și a asimila informațiile. Dascălul este mai mult decât un organizator al învățării și un element de legătură între elev și societate. Procesul de învățare a devenit dinamic și interactiv, iar elevii și dascălii sunt responsabili pentru practicile educaționale și pentru rezultatele acestora. Relația profesor – elev este una de colaborare, de încredere și de respect reciproc, elevul este sprijinit de profesor.

Vezi mai mult...
EDUCAŢIA DE ACASĂ
Prof. înv preşcolar: IVAȘCU ALINA-GEORGETA14/03/2023

Vezi mai mult...
SUCCESUL ŞI INSUCCESUL ŞCOLAR ŞI SOCIAL
Prof. înv. preşc. Potorac Crina Larisa18/01/2023

Vezi mai mult...
ROLUL JOCULUI DIDACTIC ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE COMUNICARE ALE PREȘCOLARILOR
Tompea Daniela Maria: prof.înv.preșcolar18/01/2023

În cariera mea didactică am întâlnit și observat, în special la grupa mică și mijlocie, mulți copii care manifestă tulburări de vorbire, dar printr-o temeinică muncă individuală și cu grupuri mici de copii, folosind jocurile-exercițiu și jocurile didactice alese de mine am insistat asupra corectării pronunției copiilor.

Vezi mai mult...
Relația educator-părinte are un punct comun: copilul
Prof. înv. preşcolar Marinescu Maria 18/01/2023

A fi educatoare este o artă și nu oricine îmbrățișează această meserie. Ea chiar nu stă bine pe toată lumea. Dacă nu intri în lumea copiilor, dar mai ales în sufletul lor, du-te la birou. Fă-te secreatară! A fi educatoare nu înseamnă să stai cu mâinile la spate și să dai ordine, ci înseamnă a te coborî la nivelul copiilor și de a le fi parteneră. E o lume de basm pe care eu o găsesc zilnic, doar cu prinți și prințese…

Vezi mai mult...
Metoda proiectelor în învățământul preșcolar –Exemple de bună practică
Profesor Ciuperceanu Mihaela-Corina18/10/2022

Prin intermediul metodei proiectelor, activitatea este centrată pe copil. Preşcolarul este în centrul învăţării, fiind îndrumat să descopere singur ceea ce se află în jurul său.

Vezi mai mult...