Arta comunicării în alternativa educaţională Step by Step

Compus de: Nan Camelia/Cășuțiu DeliaScoala: Școala Gimnazială ”Aron Cotruș”, AradPublicat: 12/02/2024Resursele Profesorului
Arta comunicării în alternativa educaţională Step by Step

Lucrurile sunt guvernate de două principii fundamentale: cuvintele care pot schimba lumea şi lumea care nu are de-a face nimic cu cuvintele.”

(Mishima)

Universul reprezintă tot ceea ce ne înconjoară, el este cel care ne dă valoare. Omul, însă, poate să se pună în valoare prin numeroase situaţii. Una dintre acestea ar fi situaţia de comunicare. În accepţia sa cea mai profundă, comunicarea poate fi definită ca o relaţie bazată pe co-împărtăşirea unei unei semnificaţii. Informaţia este premisa absolut necesară unui act de comunicare, dar nu este  însă şi suficientă. Absenţa înţelegerii informaţiei şi a cadrului relaţional, care îi ghidează şi fixează sensul şi semnificaţia, anulează „starea de comunicare”. O propoziţie într-o limbă necunoscută există ca informaţie, dar, în absenţa cunoaşterii limbii, deci a înţelegerii, ea nu ne va comunica nimic. În esenţă, a comunica înseamnă „a fi împreună cu”, „a împărtăşi şi a te împărtăşi”, „a realiza o comuniune de gând, simţire, acţiune”. Comunicarea este cea care îl defineşte pe om ca membru al unei societăţi şi, în acelaşi timp, este cea care oferă identitate societăţilor umane. Cei dintâi care trebuie să înveţe arta comunicării sunt copiii. Comunicarea ca scop este vizată atât în familie care constituie cel dintâi mediu educaţional al copilului, cât şi în şcoală care este un mediu educaţional structurat. Unul din obiectivele principale vizate a fi realizate în învăţământul primar, indiferent de modalitatea educaţională în care se realizează, este dezvoltarea achiziţiilor lingvistice. Programul Step by Step promovează un model educaţional centrat pe elev. Aceasta presupune valorizarea educaţiei individuale şi susţine necesitatea de a-l face pe copil conştient că tot ce se întâmplă în viaţă este interdependent. Activităţile didactice se bazează pe munca în grupuri şi îşi propun să îi înveţe pe copii să îşi dezvolte un simţ al identităţii şi preţuirii de sine, să coopereze, să se respecte unii pe alţii şi să se integreze în comunitatea elevilor.  Metodologia didactică utilizată este activizantă datorită faptului că vizează abordarea individualizată a elevilor clasei, ţinând cont de nivelul de dezvoltare al fiecăruia. În cadrul alternativei educaţionale Step by Step, comunicarea este valorizată în numeroase situaţii. Programul propriu zis începe cu comunicarea pe orizontală şi verticală în cadrul întâlnirii de dimineaţă, în care elementul determinant pentru activitatea viitoare este prezentarea agendei zilei. Ea conţine planificaea activităţilor din ziua de curs care în acest moment sunt comunicate elevilor. Aşadar, acesta este primul moment în care comunicarea sub formă de dialog dintre cadrul didactic şi elevi, între elevi şi elevi este fundamentată pe o serie de întrebări şi precizări care se succed până când se constată că planul de activităţi a fost însuşit şi acceptat de către elevi. „Calendarul zilei”este un alt moment în care  comunicarea verbală este spontană, iar solicitarea răspunsurilor contribuie la dezvoltarea creativităţii elevilor. Pentru cadrul didactic este deosebit de importantă în acest moment şi comunicarea nonverbală cu elevii, pe baza căreia poate sesiza ariile de interes asupra cărora îşi poate comuta atenţia  în momentele ulterioare. Rubrica de „noutăţi” este poate cel mai dorit moment al zilei. În acest interval, orice elev poate să povestească, să comunice colegilor ceea ce i s-a întâmplat în urmă cu o zi, să prezinte ceva foarte important care l-a făcut fericit, ceva din ceea ce a citit, ce experienţe de cunoaştere a avut. Noutăţile sunt comunicate din „scaunul autorului”, locul în care în timp ce copilul este valorizat, are şi responsabilitatea comunicării deoarece urmează întrebările şi comentariile colegilor. Pe durata acestui moment, învăţătorul remarcă şi întăreşte sinceritatea în comunicare a elevului, îi încurajează acestuia orientarea spre lucruri benefice, cum ar fi lectura. Elevul îşi dezvoltă flexibilitatea comunicării verbale şi îşi alungă timiditatea. Pe această cale, se poate sesiza cum actul comunicării devine în cadrul acestei alternative educaţionale şi cauză şi efect al dezvoltării personale. În această etapă, poziţionarea copiilor sub forma unui semicerc în mijlocul căruia stă şi învăţătoarea, reflectă o mai mare deschidere către comunicarea interpersonală. Elevii sunt ajutaţi în a comunica unii cu ceilalţi pe cale nonverbală, sunt antrenaţi pentru descifrarea codurilor elementelor de comunicare nonverbală. Următoarea etapă în programul zilei în alternativa Step by Step o constituie activitatea la centre. Aici, elevilor le este permis să comunice între ei în timp ce desfăşoară activităţi structurate de scopuri clare şi anterior determinate. Solicitarea ajutorului de la colegi în efectuarea sarcinilor este un fenomen curent care apare ca expresie a flexibilităţii şi abilităţilor de comunicare deosebite de care elevii sunt capabili. În cadrul acestei munci în echipă, un elev care copiază o temă liberă de la colegul lui, o face în stil propriu, exersându-şi capacităţile proprii de lucru şi adăugând ceva din personalitatea proprie. Colaborarea este cea care înlocuişte concurenţa. Datorită activităţii pe centre, colaborării şi manierelor diferite de comunicare care sunt accesate de către elevi, în clasa step by step nu este şi nici nu se cere a fi o linişte perfectă. Este un zumzăit uşor, un zgomot de activitate continuă. Un mod deosebit de a comunica celorlalţi o zi importantă din viaţa fiecăruia, folosind o manieră simbolică, este graficul zilelor de naştere. Aici, fiecare elev are ataşată o poză în dreptul zilei de naştere. În cadrul alternativei educaţionale Step by Step, comunicarea interpersonală este activă sub diverse forme (orală, scrisă, nonverbală, simbolică) atât între elevi şi cadrelel didactice, cât şi între cadrele didactice şi părinţi. Această alternativă presupune o strânsă legătură între şcoală şi părinţi. Aceştia pot participa la activităţile din cadrul unei zile de curs, au posibilitatea de a se implica comunicând cu propriul copil în spaţiul sălii de clasă, cu alţi copii sau cu învăţătoarea, ajutând elevii în rezolvarea sarcinilor sau propunând sugestii. Şcoală comunică cu părinţii în manieră scrisă prin intermediul fişelor care sunt expuse zilnic la centrele de lucru şi prin intermediul mapelor cu lucrări care la sfârşitul săptămânii sunt trimise acasă. Comunicarea, în toate formele sale este esenţială şi prezentă permanent în activităţile şcolare care se desfăşoară în cadrul alternativei Step by Step. Pentru dezvoltarea şi integrarea adecvată în societate, copilul are nevoie de un antrenament al comunicării  de care poate beneficia pe deplin dacă este integrat în cadrul alternativei educaţionale Step by Step.

BIBLIOGRAFIE

1.Anghel, Petre- 

Stiluri şi metode de comunicare

, Bucureşti, Ed. Aramis, 2003

2. Bane, Coleen-

Bună dimineaţa! Mă bucur că eşti aici, 

Bucureşti, Ed. Romedia, 2004

3. Walsh, Kate-

Predarea orientată după necesităţile copilului, 

Ed. C.E.D.P. Step by Step, 1999

Înapoi