,,Începerea procesului de recrutare SPECIALISTI IT”

COMUNICAT DE PRESĂ ,,Începerea procesului de formare profesională în data de 29.06.2023 (28 de cursanți)”

Curs „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe digitale avansate

Vezi mai mult...
ASOCIAȚIA CENTRUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY, în calitate de partener în cadrul proiectului „COD – CONDIȚII OPTIME PENTRU DIGITALIZARE”, contract POCU/860/3/12/142948 a inceput procesul de distribuire a certificatelor de absolvire

Absolventii cursului de ,,Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – curs IT, nivel avansat au intrat in posesia certificatelor de absolvire

Vezi mai mult...
COMUNICAT DE PRESĂ ,,28 de absolvenți”

Curs „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe digitale avansate

Vezi mai mult...
,, Susținerea examenul de absolvire în data de 28.06.2023 (28 de cursanți)”

Curs „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe digitale avansate

Vezi mai mult...
ASOCIAȚIA CENTRUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY continuă înscrierile pentru cursul GRATUIT de  „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe digitale avansate

ASOCIAȚIA CENTRUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY, în calitate de partener în cadrul proiectului „COD – CONDIȚII OPTIME PENTRU DIGITALIZARE”, contract POCU/860/3/12/142948, continuă cu înscrierile pentru noi grupe de cursanti, mai precis formarea grupei 4, oferind IMM-urilor eligibile conform Anexei 5 – „Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020”, posibilitatea de a-și înscrie GRATUIT angajații la cursurile de digitalizare.

Vezi mai mult...
COMUNICAT DE PRESĂ ,,Începerea procesului de formare profesională în data de 15.05.2023 (28 de cursanți)”

Curs „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe digitale avansate

Vezi mai mult...
COMUNICAT DE PRESĂ ,,26 de absolvenți”

Curs „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe digitale avansate

Vezi mai mult...
COMUNICAT DE PRESĂ ,, Susținerea examenul de absolvire în data de 12.05.2023 (26 de cursanți)”

Curs „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe digitale avansate

Vezi mai mult...
Curs de calificare pentru ocupatia ,,Mediator Sanitar”

Asociatia ,,Un Pas Inainte Alexandra” in calitate de beneficiar in parteneriat cu Asociatia ,,Centrul Național Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane EuroStudy” in calitate de partener in cadrul proiectul ,,Tineri pentru viitor”, contract POCU/991/1/3/154902, anunță începerea unei grupe de cursanti pentru cursul de calificare pentru ocupatia ,,Mediator Sanitar”.

Vezi mai mult...
COMUNICAT DE PRESĂ ,, Primii 25 de absolvenți” Curs „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe digitale avansate ASOCIAȚIA

ASOCIAȚIA CENTRUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY, în calitate de Partener în cadrul proiectului „COD – CONDIȚII OPTIME PENTRU DIGITALIZARE”, contract POCU/860/3/12/142948, în parteneriat cu CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ în calitate de Beneficiar al proiectului, anunță primii 25 de absolvenți, membri înscriși în grupul țintă al proiectului, la programul de formare ,,Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”

Vezi mai mult...
COMUNICAT DE PRESĂ ,, Susținerea examenul de absolvire în data de 24.03.2023 (25 de cursanți)”

Curs „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe digitale avansate

Vezi mai mult...
COMUNICAT DE PRESĂ ,,Începerea procesului de formare profesională în data de 09.02.2023 (25 de cursanți)”

Curs „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe digitale avansate

Vezi mai mult...
COMUNICAT DE PRESĂ ,,PREZENTAREA PROGRAMEI DERULĂRII CURSULUI „COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE” – CURS DE FORMARE COMPETENȚE DIGITALE AVANSATE

ASOCIAȚIA CENTRUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY, în calitate de partener în cadrul proiectului „COD – CONDIȚII OPTIME PENTRU DIGITALIZARE”, contract POCU/860/3/12/142948, prezintă programa derulării cursului de formare în domeniul competențelor digitale.

Vezi mai mult...
COMUNICAT DE PRESĂ ,,Începerea procesului de formare profesională în data de 27.03.2023 (26 de cursanți)”

ASOCIAȚIA CENTRUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY, în calitate de partener în cadrul proiectului „COD – CONDIȚII OPTIME PENTRU DIGITALIZARE”, contract POCU/860/3/12/142948, anunță începerea unei noi grupe (grupa 2) formată dintr-un număr de 26 de cursanți în data de 27.03.2023

Vezi mai mult...
METODOLOGIA DE PARTICIPARE ȘI SELECȚIE  LA CONCURSUL DE  PLANURI   DE AFACERI

La Concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului POCU 154902 „Tineri pentru viitor” vor putea participa absolvenţii cursului de formare în competențe antreprenoriale derulat în subactivitatea 4.1 Implementarea unui program de formare în vederea dezvoltarii compețentelor antreprenoriale ale tinerilor NEETs din regiunea de dezvoltare Centru, respectiv judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Vezi mai mult...
ANUNȚ PRIVIND DESCRIEREA PROIECTULUI

Prin proiect se dezvolta oportunitati crescute de dezvoltare profesionala a unui numar de 375 persoane, crestere a gradului de ocupare pentru un numar de 165 persoane, precum si infiintare de noi afaceri inovative (finantarea a 12 structuri economice) actiuni care converg impreuna spre generarea pe termen scurt si lung noi locuri de munca

Vezi mai mult...
ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea oportunităților profesionale a unui număr de 375 de tineri NEETs din regiunea Centru, respectiv: BRAȘOV, SIBIU, ALBA, HARGHITA, COVASNA, MUREȘ

Vezi mai mult...
ANUNT PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea oportunitatilor profesionale unui numar de 375 tineri NEETs din Regiunea Centru prin asigurarea unui pachet integrat de masuri de servicii de mediere, formare profesionala, precum si dezvoltare spiritului antreprenorial cu scopul de a contribui la cresterea calitatii vietii in regiunea vizata.

Vezi mai mult...
DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului „COD - Conditii optime pentru digitalizare” constă în creșterea și îmbunătățirea nivelului de cunostințe și competențe digitale în rândul angajaților din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, prin derularea unui program de susținere a competențelor digitale pentru angajații din IMM-uri

Vezi mai mult...
INSCRIEREA IN GRUPUL TINTA

Participanții eligibili grupului țintă al proiectului trebuie să aibă vârsta peste 18 ani, să fie absolvenți de: 8 clase pentru cursuri de formare competente digitale DE BAZĂ; 10 clase pentru cursuri de formare competente digitale AVANSATE; Să fie persoane încadrate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial).

Vezi mai mult...
ANUNT INCEPERE CURS

Beneficiarul ASOCIAȚIA ‘’UN PAS ÎNAINTE ALEXANDRA’’ în parteneriat cu ASOCIATIA CENTRUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY ANUNȚĂ ÎNCEPEREA CURSULUI: COMPETENȚE ANTREPRENORIALE, FINANCIARE ȘI JURIDICE

Vezi mai mult...
ANUNT PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI

În vederea îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor digitale, 118 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale de baza, 158 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale.

Vezi mai mult...
ANUNT RECRUTARE

Organizare, recrutare si selectie de personal incadrat cu contract individual de munca pe perioada determinata pentru desfasurarea de activitati în cadrul proiectului „TINERI PENTRU VIITOR” Contract POCU/991/1/3/154902

Vezi mai mult...