METODOLOGIA DE PARTICIPARE ȘI SELECȚIE  LA CONCURSUL DE  PLANURI   DE AFACERI

La Concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului POCU 154902 „Tineri pentru viitor” vor putea participa absolvenţii cursului de formare în competențe antreprenoriale derulat în subactivitatea 4.1 Implementarea unui program de formare în vederea dezvoltarii compețentelor antreprenoriale ale tinerilor NEETs din regiunea de dezvoltare Centru, respectiv judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Vezi mai mult

ANUNȚ PRIVIND DESCRIEREA PROIECTULUI

Prin proiect se dezvolta oportunitati crescute de dezvoltare profesionala a unui numar de 375 persoane, crestere a gradului de ocupare pentru un numar de 165 persoane, precum si infiintare de noi afaceri inovative (finantarea a 12 structuri economice) actiuni care converg impreuna spre generarea pe termen scurt si lung noi locuri de munca

Vezi mai mult...
ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ȚINTĂ

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea oportunităților profesionale a unui număr de 375 de tineri NEETs din regiunea Centru, respectiv: BRAȘOV, SIBIU, ALBA, HARGHITA, COVASNA, MUREȘ

Vezi mai mult...
ANUNT PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea oportunitatilor profesionale unui numar de 375 tineri NEETs din Regiunea Centru prin asigurarea unui pachet integrat de masuri de servicii de mediere, formare profesionala, precum si dezvoltare spiritului antreprenorial cu scopul de a contribui la cresterea calitatii vietii in regiunea vizata.

Vezi mai mult...
DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului „COD - Conditii optime pentru digitalizare” constă în creșterea și îmbunătățirea nivelului de cunostințe și competențe digitale în rândul angajaților din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, prin derularea unui program de susținere a competențelor digitale pentru angajații din IMM-uri

Vezi mai mult...
INSCRIEREA IN GRUPUL TINTA

Participanții eligibili grupului țintă al proiectului trebuie să aibă vârsta peste 18 ani, să fie absolvenți de: 8 clase pentru cursuri de formare competente digitale DE BAZĂ; 10 clase pentru cursuri de formare competente digitale AVANSATE; Să fie persoane încadrate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial).

Vezi mai mult...
ANUNT INCEPERE CURS

Beneficiarul ASOCIAȚIA ‘’UN PAS ÎNAINTE ALEXANDRA’’ în parteneriat cu ASOCIATIA CENTRUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY ANUNȚĂ ÎNCEPEREA CURSULUI: COMPETENȚE ANTREPRENORIALE, FINANCIARE ȘI JURIDICE

Vezi mai mult...
ANUNT PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI

În vederea îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor digitale, 118 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale de baza, 158 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale.

Vezi mai mult...
ANUNT RECRUTARE

Organizare, recrutare si selectie de personal incadrat cu contract individual de munca pe perioada determinata pentru desfasurarea de activitati în cadrul proiectului „TINERI PENTRU VIITOR” Contract POCU/991/1/3/154902

Vezi mai mult...