ASOCIAȚIA CENTRUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY continuă înscrierile pentru cursul GRATUIT de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe digitale avansate

ASOCIAȚIA CENTRUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY continuă înscrierile pentru cursul GRATUIT de  „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe digitale avansate

ASOCIAȚIA CENTRUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY, în calitate de partener în cadrul proiectului „COD – CONDIȚII OPTIME PENTRU DIGITALIZARE”, contract POCU/860/3/12/142948, continuă cu înscrierile pentru noi grupe de cursanti, mai precis formarea grupei 4, oferind IMM-urilor eligibile conform Anexei 5 – „Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020”, posibilitatea de a-și înscrie GRATUIT angajații la cursurile de digitalizare.

Cursul se va desfășura în perioada: 29.06.2023 – 09.08.2023 online

Reamintim faptul că proiectul este implementat împreună cu Camera de Comerț și Industrie Satu Mare în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est și Centru și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Vă așteptăm în număr cât mai mare și să avem o colaborare fructuoasă!

Nu ezita să ne contactezi!

ELABORAT DE COORDONATOR ACTIVITATE PARTENER - PERȘA ALINA

Înapoi