ANUNT PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI

ANUNT PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI

ANUNȚ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI „Tineri pentru viitor”

Asociatia ,,Un Pas Inainte Alexandra” in calitate de beneficiar in parteneriat cu Asociatia ,,Centrul Național Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane EuroStudy” desfasoara începând cu data de 19.07.2022, proiectul “Tineri pentru viitor”, care se derulează pe o perioadă de 16 luni, proiect nr. POCU/991/1/3/154902, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea oportunităților profesionale a unui număr de 375 de tineri NEETs din regiunea Centru, respectiv: BRAȘOV, SIBIU, ALBA, HARGHITA, COVASNA, MUREȘ. Vă aducem la cunoștință că în urmatoarea perioada se organizează sesiuni de înscriere.       

Valoarea totală a proiectului: 4,361,859.95 lei, finanțată integral prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Durata proiectului: 16 luni, respectiv de la 17 august 2022 până la 31 decembrie 2023.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/ SCOPUL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea oportunitatilor profesionale unui numar de 375 tineri NEETs din Regiunea Centru prin asigurarea unui pachet integrat de masuri de servicii de mediere, formare profesionala, precum si dezvoltare spiritului antreprenorial cu scopul de a contribui la cresterea calitatii vietii in regiunea vizata. Prin proiect se dezvolta oportunitati crescute de dezvoltare profesionala a unui numar de 375 persoane, crestere a gradului de ocupare pentru un numar de 165 persoane, precum si infiintare de noi afaceri inovative (finantarea a 12 structuri economice) actiuni care converg impreuna spre generarea pe termen scurt si lung noi locuri de munca, fapt ce va contribui la cresterea competitivitatii in regiunile mai putin dezvoltate din Romania, precum si la dezvoltarea sociala a comunitatii, dar nu in ultimul rand la dezvoltarea inteligenta a unui mediu economic durabil, datorita asistentei si activitatilor de sprijin derulate in cadrul proiectului, prin intermediul parteneriatului.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

1. Cresterea constientizarii si crearea unei atitudini pozitive fata de formare si munca, prin activitati specifice de promovare si de informare cu privire la importanta de a fi un cetatean activ si responsabil. In cadrul acestor actiuni se vor promova si beneficiile participarii femeilor la programele de sprijin pentru incadrarea pe piata muncii, calificarea si infiintarea de intreprinderi, respectiv pentru initierea unei afaceri si a ocuparii pe cont propriu.

2. Dezvoltarea personala si a increderii in sine a grupului tinta (asa cum este definit in prezentul apel) fata de angajare prin asigurarea unui pachet complex de servicii de mediere a muncii prin corelarea nevoilor locale a pietei muncii si a angajatorilor cu abilitatile si competentelor grupului tinta al proiectului. OS2 va sprijini direct un numar de 375 de tneri NEETs prin actiuni specifice de mediere conducand la cresterea ratei de angajabilitatea pentru un numar de 165 persoane.

3. Dezvoltarea de oportunitati crescute de crestere a competentelor, cunostintelor si abilitatilor grupului tinta al proiectului (asa cum este definit in prezentul apel) prin participarea la cursuri de calificare si perfectionare / spedalizare pentru profesiile cerute pe piata muncii. Astfel, un numar de 300 persoane vor participa si vor fi sprijinite in cresterea competentelor profesionale prin transferul de cunostinte asigurat.

4. Cresterea capacitatii individuate de ocupare pe cont propriu a tinerilor NEETs prin consiliere, formare profesionala asistenta si sprijin pentru initierea afacerilor. Se va urmari facilitarea ocuparii pe cont propriu a eel putin 12 persoane din grupul tinta din Regiunea SV Oltenia. 50 de persoane apartinand grupului tinta vor urma cursurile de formare de dezvoltare a competentelor in antreprenoriat bazate pe inovare, iar participantii la curs vor invata ce este si cum se elaboreaza un plan de afaceri (teorie si practica) iar la finalul cursului se vor acorda 45 de certificate ce vor atesta competentele dobandite.

5. Dezvoltarea de oportunitati crescute de infiintarea de noi afaceri (finantarea a 12 afaceri) ce vor genera pe termen scurt si lung noi locuri de munca adresate membrilor comunitatii, fapt ce va contribui la dezvoltarea si cresterea competitivitatii Regiunii Centru, precum si la dezvoltarea sociala si inteligenta a unui mediu economic durabil. Toate persoanele apartinand grupului tinta vor avea oportunitatea de a participa in cadrul unui proces de selectie transparent, echidistant si obiectiv al planurilor de afaceri, cu respectarea procedurilor schemei de minimis, in urma caruia vor fi selectate 12 planuri de afaceri. Persoanele selectate in vederea finantarii ideilor lor de afaceri prin schema de minimis vor beneficia de consiliere/ consultanta/ mentorat in cadrul parteneriatului proiectului si vor putea folosi cunostintele solide acumulate pentru implementarea planurilor de afaceri.

6. Cresterea ratei de ocupare in randul tinerilor NEETs din Regiunea Centru, prin ocuparea unui numar de 165 persoane.

CUI I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL?

Activitățile proiectului se adresează unui număr de 375 de tineri NEETs din regiunea Centru cu varsta intre 16 si 29 de ani care nu urmeaza nici o forma de educatie sau formare si care nu sunt ocupate pe piata muncii, care sunt inregistrate si profilate de catre SPO. Persoane cu varsta intre 16 si 29 de ani care nu urmeaza nici o forma de educatie sau formare si care nu sunt ocupate pe piata muncii ce nu sunt inregistrate si profilate de catre SPO. Au domiciliul în regiunea Centru, respectiv: BRAȘOV, SIBIU, ALBA, HARGHITA, COVASNA, MUREȘ.

Prezentul proiect se subscrie POCU2014-2020, prin Cresterea oportunitatilor profesionale unui numar de 375 tineri NEETs din Regiunea Centru prin asigurarea unui pachet integrat de masuri de servicii de mediere, formare profesionala, precum si dezvoltare spiritului antreprenorial cu scopul de a contribui la cresterea calitatii vietii in regiunea vizata. Proiectul se va implementa în Regiunea Centru, respectiv: BRAȘOV, SIBIU, ALBA, HARGHITA, COVASNA, MUREȘ.

Date de contact: ASOCIATIA CENTRUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY strada Ceahlaului, nr 5, Satu Mare.

Persoane de contact: Persa Alina – 0741684817; Mail: tinerineets154902@gmail.com

Înapoi