INSCRIEREA IN GRUPUL TINTA

INSCRIEREA IN GRUPUL TINTA
ANUNT PRIVIND INSCRIEREA IN GRUPUL TINTA
CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA din Satu-Mare, în parteneriat cu  ASOCIATIA CENTRUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY, derulează proiectul ” „COD - Condiții optime pentru digitalizare” - Îmbunătățirea nivelului de cunoştințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților.Având în vedere desfășurea activitaților de formare profesională în domeniul COMPETENȚELOR DIGITALE.Vă aducem la cunoștință că în urmatoarea perioada se organizează sesiuni de   înscriere.       

Condiții de înscriere:

 Participanții eligibili grupului țintă al proiectului trebuie să aibă vârsta peste 18 ani, să fie absolvenți de:

8 clase pentru cursuri de formare competente digitale DE BAZĂ 

10 clase pentru cursuri de formare competente digitale AVANSATE.

Să fie persoane încadrate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial).

Documentele justificative:

Persoanele interesate vor prezenta dosarul de înscriere care va cuprinde în mod obligatoriu:

  • - Formular de înscriere în grupul țintă, completat integral, semnat olograf;
  • - Copie a cărții de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.
  • - Copie a ultimei diplome/documente de studii, certificate pentru conformitate cu originalul;
  • - CV (în format europass) semnat olograf de către titular pe fiecare pagină;
  • - Declaratie-acord privind prelucrarea datelor personale, semnată olograf;
  • - Declaratie-acord fotografiere, înregistrare video audio, semnată olograf;
  • - Declarație pe proprie răspundere de evitare a dublei finanțări, semnată, olograf;
  • - Adeverință de angajat din care să reiasă calitatea de angajat în cadrul unei întreprinderi ce își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
  • - Alte documente justificative după caz care să ateste apartenența la una din categoriile de grup țintă eligibile (certificate de căsătorie/divorț etc.).

Formularele completate vor putea fi solicitate și depuse pe mail

cod142948@gmail.com

sau la sediul de implementare proiect Asociația CNDRU EuroStudy, Str. Ceahlăului, nr.5, Municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, România.

Alte informatii:Baban Andrada - Responsabil activitati campanii si relatie cu GT- 0757761909; Molnar-Bodan Anamaria - Responsabil activitati campanii si relatie cu GT - 0754538771
E-Mail:

  

Zoeble Image
Înapoi