ASOCIATIA CENTRUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY, anunță încheierea de parteneriatele cu 8 IMM-uri, care vor beneficia de sprijin pentru valorificarea potențialului de digitalizare şi organizarea de programe de învățare la locul de muncă prin proiectul „COD – CONDITII OPTIME PENTRU DIGITALIZARE”

ASOCIATIA CENTRUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY, anunță încheierea de parteneriatele cu 8 IMM-uri, care vor beneficia de sprijin pentru valorificarea potențialului de digitalizare şi organizarea de programe de învățare la locul de muncă prin proiectul „COD – CONDITII OPTIME PENTRU DIGITALIZARE”

Digitalizarea este considerata avantajoasa atat pentru intreprindere cat si pentru angajatul care trebuie sa isi imbunatateasca nivelul de cunostinte/ competente/ aptitudini in domeniul digital, in stransa corelare cu sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor.

Întreprinderile ce implementează soluțiile digitale au, de asemenea, eficiență în planificare și bugetare. Prin prognozarea mai exactă a cererii pentru produsele lor, aceste întreprinderi sunt în măsură să aloce resursele în mod eficient. Sustenabilitatea reduce impactul asupra mediului și întărește performanța operațională și reziliența întreprinderii. 

In urma sprijinirii IMM-urilor pentru organizarea de programe de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor, prin analiza posibilitatilor si potentialului de digitalizare a intreprinderilor, perspectivele de dezvoltare a acestora prin introducerea si integrarea tehnologiei digitale si determinarea pe aceasta baza a necesarului de formare profesionala in domeniul TIC, acestea vor fi mai bine adaptate conditiilor pietei si mai bine pregatite sa raspunda noilor cerinte, bazate pe retehnologizare. 

Proiectul ”COD - Conditii optime pentru digitalizare” contract POCU/860/3/12/142948, implementat de CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA din Satu-Mare in calitate de beneficiar al proiectului, si ASOCIATIA CENTRUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY in calitate de Partener, in perioada 06.10.2022 – 31.12.2023, urmareste furnizarea de solutii care sa asigure nu doar o dezvoltare consolidata a intreprinderii in cauza, ci si un nivel ridicat de competitivitate la nivelul intregii regiuni de implementare prin atingerea rapida a pragului de rentabilitate si conferirea unei rate ridicate de rentabilitate a investitiei pe termen lung si acordarea de sprijin unui numar de cel putin 32 intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC/SNCDI sau intreprinderilor care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta menționate anterior, din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, conform Anexei 5 – Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menționate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.

ASOCIATIA CENTRUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY, in calitate de Parterner in cadrul

”COD - Conditii optime pentru digitalizare”

contract POCU/860/3/12/142948, a incheiat contracte de parteneriat cu opt (8) întreprinderi avand Cod CAEN eligibil prin proiect care vor beneficia de suport personalizat urmărind găsirea celor mai potrivite soluții pentru adaptarea întreprinderilor la schimbările tehnologice si optimizarea activității acestora. Scopul parteneriatelor este de a identifica si aplica mecanisme inovative in vederea stimularii implicarii angajatorilor in formarea profesionala continua a angajatilor, in conformitate cu cerintele pietei muncii si cu potentialul de digitalizare a întreprinderilor.

Cele opt (8) întreprinderi care vor beneficia de masuri de sprijin pentru valorificarea potențialului de digitalizare sunt următoarele:

1. CAD ENGINEERING GROUP SRL, CUI 32094780, Satu Mare, Judetul Satu Mare, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cod CAEN 7112 - Activități de inginerie si consultanta tehnică legate de acestea;

2. GSM ZONE LTD SRL-D, CUI 37800223, Satu Mare, Judetul Satu Mare, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cod CAEN 4742 - Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate;

3. SWEET MUFFIN SRL, CUI 37660529, Satu Mare, Judetul Satu Mare, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cod CAEN- 1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie;

4. PLATANO TAPAS SRL, CUI – 37532937, Satu Mare, Judetul Satu Mare, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cod CAEN- 9329       Alte activitati recreative si distractive;

5. JOKER SARINA SRL, CUI - 25469135, Satu Mare, Judetul Satu Mare, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cod CAEN 4741 - Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine

6. NORA FARM SRL, CUI 10933392, Satu Mare, Judetul Satu Mare, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cod CAEN 4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

7. ZOEBLE SRL, CUI 47374745, Sibiu, Judetul Sibiu, Regiunea de Dezvoltare Centru, cod  CAEN  6201- Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);

8. MEDICAL CENTER DOCTOR COICA SRL, CUI 44871383, Satu Mare, Judetul Satu Mare, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cod  CAEN 8690- Alte activități referitoare la sanatatea umana.

Selectia celor opt (8) IMM-uri a fost realizata conform criteriilor de eligibilitate ce se supun cerintelor precizate in Ghidul Solicitantului si in Cererea de Finantare si cadrului reglementat prin ” Procedura de selectie a intreprinderilor ce vor beneficia de sprijin in vederea elaborarii si introducerii unor programe de invatare continua la locul de munca” elaborata prin proiect.

Sprijinul oferit întreprinderilor va consta in:

  • - Realizarea unei analize detaliate a posibilitatilor, potentialului si a perspectivelor de dezvoltare pe care le au intreprinderile daca vor lua in calcul introducerea si integrarea tehnologiei digitale;
  • - Consultantii sprijin intreprinderi vor oferi suport personalizat, in functie de nevoile si tipologia fiecarei intreprinderi, urmarind gasirea celor mai potrivite solutii pentru adaptarea intreprinderilor la schimbarile tehnologice si optimizarea activitatii acestora in vederea asigurarii sustenabilitatii;

Vor fi incurajate ideile inovatoare, ideile care pun in valoare crearea unor conditii optime pentru competitivitate si care sprijina crearea de valoare adaugata prin folosirea tehnologiilor avansate.

Ca rezultat al perioadei de acordare a sprijinului, un minim de 32 intreprinderi vor introduce programe de invatare la locul de munca, fiind mult mai pregatite pentru a face fata schimbarilor si provocarilor pietei muncii din Romania si crescand competentele resurselor umane interne.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Elaborat de: Coordonator activitate Partener Persa Alina

Înapoi