ANUNT PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI

ANUNT PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI
ANUNȚ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI
„COD - Condiții optime pentru digitalizare”

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA din Satu-Mare, în parteneriat cu ASOCIATIA CENTRUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY, derulează proiectul ” „COD - Condiții optime pentru digitalizare” - Îmbunătățirea nivelului de cunoştințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților. Având în vedere desfășurea activitaților de formare profesională în domeniul COMPETENȚELOR DIGITALE.

Vă aducem la cunoștință că în urmatoarea perioada se organizează sesiuni de înscriere.       

Valoarea totală a proiectului: 4.550.751,45 lei, finanțată integral prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.  

Durata proiectului: 14 luni, respectiv de la 06 octombrie 2022 până la 31 decembrie 2023.

Comunicat de presă privind începerea proiectului  POCU/860/3/12/142948  „COD - Condiții optime pentru digitalizare”

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/ SCOPUL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului „COD - Conditii optime pentru digitalizare” constă în creșterea și îmbunătățirea nivelului de cunostințe și competențe digitale în rândul angajaților din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, prin derularea unui program de susținere a competențelor digitale pentru angajații din IMM-uri, în cadrul căruia 310 angajați vor beneficia de formare de competențe digitale în vederea profesionalizării și adaptării la cerintele pieței muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. În vederea îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor digitale, 118 angajați vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale de baza, 158 angajați vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale avansate și 34 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale dedicate specialiștilor în domeniul IT. 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

  1. Creșterea nivelului de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.
  2.  Obiectivul specific 1 va fi atins prin implementarea subactivității A2.1 ce corespunde activității 1.3.4 din Ghidul Solicitantului si a subactivitatii A2.2.

Prin intermediul promovarii continue și desfășurării a 12 evenimente organizate la nivelul regiunilor de implementare a proiectului, participanții vor fi informanți cu privire la importanta și beneficiile participării la programe de formare continuă, de acumulare a unor cunostințe și competențe digitale necesare în desfăsurarea activităților profesionale. Astfel, pentru atingerea obiectivului specific 1 previzionat vor fi dezvoltate parteneriate cu mediul de afaceri, în vederea selecției a 310 angajați din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, ce vor face parte din grupul țintă al proiectului și care vor urma programe de formare și dezvoltare a competențelor digitale.

0.  Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor digitale în plan profesional, pentru un numar de 310 angajați din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru prin organizarea de programe de formare profesională, în urma cărora un numar de minim 295 vor absolvi cursurile desfășurate.

0.  Sprijin acordat unui numar de 32 întreprinderi în vederea elaborarii și introducerii unor programe de învățare la locul de munca.

CUI I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL?

Activitățile proiectului se adresează angajaților cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din IMM-urile din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Prezentul proiect se subscrie POCU2014-2020, prin îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru un număr de 310 angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) în întreprinderi cu activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligente conform SNCDI.

Proiectul se va implementa în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru.

Oferta de formare profesională

În cadrul acestui proiect, sunt preconizate minim 32 grupe de cursanți, după cum urmează:

  • - cursuri de formare competente digitale de bază – 60 ore/curs pentru 118 persoane;
  • - cursuri de formare competențe digitale avansate – 120 ore/curs pentru 158 persoane;
  • -  cursuri de formare competențe digitale dedicate specialiștilor în domeniul IT- 40 ore/curs pentru 34 persoane.

Date de contact: 

ASOCIATIA CENTRUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY strada Ceahlaului, nr 5, Satu Mare.

 Persoane de contact: Baban Andrada - Responsabil activitati campanii si relatie cu GT- 0757761909; Molnar-Bodan Anamaria - Responsabil activitati campanii si relatie cu GT - 0754538771 Mail: 

cod142948@gmail.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

image.png
Înapoi