DEZBATERILE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Compus de: Liliana Nicoleta BidiviuScoala: Școala Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu” LugojPublicat: 04/07/2023Resursele Profesorului
DEZBATERILE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Mă voi referi mai jos la una dintre metode care pare să fie neglijată în învățământul primar.

Dezbaterile în clasă sunt activități interactive și stimulante care implică elevii într-un schimb structurat de argumente și idei pe o temă sau o problemă dată. Acestea încurajează gândirea critică, dezvoltă abilitățile de comunicare și îi ajută pe elevi să își formeze propriile opinii și să le susțină într-un mod coerent. Iată câteva informații suplimentare despre dezbaterile în clasă:

  • - Structură și organizare: Dezbaterile în clasă urmează o structura bine definită, care include introducerea temei de dezbatere, prezentarea argumentelor, contra-argumentelor și refutărilor, și concluzia. Participanții sunt organizați în echipe, fiecare având un rol specific (echipa pro și echipa contra). De obicei, există și un moderator care supraveghează și asigură respectarea regulilor și echilibrul în dezbatere.
  • - Dezvoltarea abilităților de argumentare: Dezbaterile le ofera elevilor oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile de argumentare și de a-și susține opiniile cu dovezi și exemple relevante. Acestea îi încurajează să gândească critic, să analizeze informațiile și să formuleze argumente solide în sprijinul poziției lor.
  • - Ascultare activă și răspunsuri adecvate: Dezbaterile îi învață pe elevi să asculte activ argumentele celorlalți și să răspundă într-un mod adecvat și respectuos. Aceasta implică capacitatea de a identifica punctele forte și slabe ale argumentelor adversarilor și de a oferi refutări corespunzătoare.
  • - Dezvoltarea gândirii critice: Dezbaterile încurajează elevii să gândească critic și să analizeze diferite perspective și argumente. Acestea îi provoacă să examineze informațiile, să identifice erori de logică sau părtiniri și să dezvolte capacitatea de a evalua în mod obiectiv diferite puncte de vedere.
  • - Respect și colaborare: Dezbaterile îi învață pe elevi să respecte opiniile și drepturile celorlalți și să colaboreze într-un mediu dezbaterilor. Acestea le oferă oportunitatea de a învăța să se exprime într-un mod respectuos și constructiv, indiferent de divergențele de opinie.
  • - Dezvoltarea abilităților de comunicare verbală și nonverbală: Dezbaterile ajută la dezvoltarea abilităților de comunicare verbală, cum ar fi exprimarea clară și coerentă, folosirea limbajului adecvat și a tonului vocal potrivit. De asemenea, ele implică și abilități nonverbale, precum contactul vizual, gesturile și postura adecvată.
  • - Tematici diverse și relevante: Dezbaterile pot aborda o gamă largă de teme și probleme relevante pentru elevi, cum ar fi probleme sociale, de mediu, politice sau etice. Aceasta îi ajută pe elevi să se familiarizeze cu subiecte importante și să dezvolte o înțelegere mai profundă a lumii în care trăiesc.

Dezbaterile în clasă pot fi implementate în diferite moduri, adaptate la vârsta și nivelul de dezvoltare al elevilor. Profesorii joacă un rol important în pregătirea și facilitarea dezbaterilor, oferind îndrumare, feedback și susținere pentru a asigura un mediu de învățare pozitiv și benefic pentru toți elevii. La disciplina educație civică se pot alege subiecte relevante și accesibile care să stimuleze gândirea critică și dezbaterea argumentată.

Bibliografie:

1. Ion-Ovidiu Pânișoară,  Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practica. Ed. Polirom, Iași, 2015

2. Ion-Ovidiu Pânișoară, Marin Manolescu, Pedagogia învățământului  primar și preșcolar. Volumul I. Ed. Polirom, Iași, 2019

3. Ion-Ovidiu  Pânișoară, Marin Manolescu, Pedagogia învățământului primar și prescolar. Volumul II, Ed. Polirom, Iași, 2019

4. Ion-Ovidiu  Pânișoară, Enciclopedia metodelor de învățământ, Ed. Polirom, Iași, 2022

Înapoi