PROIECT DE ACTIVITATE

Compus de: Pofesor învățământ preșcolar Neagu ElenaScoala: Grădinița ,,Albinuța”, sector 2 , BucureștiPublicat: 15/01/2024Resursele Profesorului
PROIECT DE ACTIVITATE

Grupa:

Mare 

Tema anuala

: Cum a fost, este și va fi aici pe Pamânt?

Tema săptămânală independentă:

,,Natura, prietena mea!”

Domeniul experiențial:

DȘ - Cunoașterea mediului

Tipul activității:

Consolidare de cunoștințe, priceperi si deprinderi

Tema:

,,S.O.S. Natura!”

Mijloc de realizare:

Joc didactic

Scop:

 -Consolidarea si fixarea  cunostințelor preșcolarilor cu privire la relația omului cu natura;

-Formarea unei atitudini ecologice active si responsabile care să permită manifestarea unei conduite adecvate în relația cu mediul.

Obiective operationale:

Pe parcursul activității copiii vor fi capabili:

O1- să facă descoperiri privind sursele de poluare ale mediului prin observarea materialelor  prezentate; Obiectivul se consideră realizat dacă copiii descoperă  cel puțin o sursă de poluare.

O2-  să aprecieze acțiunea prezentată după principiul corect – incorect, având la dispoziție jetoane; Obiectivul se consideră realizat dacă  copiii apreciază cel puțin trei acțiuni.

O3 – să identifice imaginile cu obiecte care poluează, aplicându - le în piamidă la locul potrivit, pe baza indicațiilor educatoarei. Obiectivul se considera realizat daca  copiii aplică cel puțin o imagine în piramidă, la locul potrivit..

O4 – să grupeze deșeurile reciclabile în cutia potrivită . Obiectivul se considera realizat dacă copiii grupează cel puțin un deșeu în cutia potrivită.

Sarcina didactica: -

Descoperirea cauzelor poluarii, a surselor și a modalităților de combatere a acesteia;

-Aprecierea acțiunilor reprezentate pe jetoane dupa principiul corect-incorect;

-Identificarea si gruparea imaginilor in piramidă pornind de la bază;

-Gruparea/sortarea  deșeurilor in cutia potrivită ( hârtie, sticlă, plastic).

Reguli de joc

-Copiii descoperă cauzele poluării, le denumesc, gasesc soluții salvatoare.

-Copilul desemnat de educatoare va alege un jeton pe care-l va citi descriind acțiunea personajelor din imagine, fara a aprecia după principiul corect-incorect iar grupa de copii va ridica apoi unul din cele două cerculețe pe care le deține fiecare in funcție de semnificația data fiecărei culori din ,,Semaforul ecologic”( roșu și verde).

-Copiii vor identifica  imaginile și vor aplica jetoanele în piramidă, la locul potrivit pe baza indicatiilor educatoarei,

-Copiii vor colecta selectiv deșeurile verbalizând acțiunea.

Elemente de joc

 -Surpriza,mișcarea, mânuirea materialelor, aplauzele

Strategii didactice

: Metode si procedee: conversatia, explicatia, observarea, demonstratia, exercitiul, problematizarea, piramida.

Material didactic:

planșe didactice, jetoane, cutia magica, scrisoare, tabla magnetică.

Forma de organizare: frontal, individual;

Durata: 25 - 30 minute

Locul desfășurării: sala de grupa

Bibliografie:

Curriculum pentru educatie timpurie –2019;

,, Modul de formare a cadrelor didactice implicate in proiecte de educație ecologică la nivel preprimar”, București, 2005

,,Metode interactive de grup” – Ghid metodic, Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M., Ed. Arvens, 2002;

,,Programa activitatilor instructive educative in gradinita de copii”, Preda V., Dumitrana M., Bucuresti, 2000

Înapoi