FAMILIA – FACTOR EDUCATIV ÎN COMBATEREA VIOLENȚEI JUVENILE

Compus de: Vinca DanielScoala: Școala Gimnazială ,,Episcop Melchisedec Ștefănescu” GârcinaPublicat: 23/01/2024Resursele Profesorului
FAMILIA – FACTOR EDUCATIV  ÎN COMBATEREA VIOLENȚEI JUVENILE

Violenţa este o formă agresivă de comportament care a existat de la începutul comunităţii umane, dar care azi, a început să capete proporţii exagerate şi îngrijoratoare, reprezintând  un factor regresiv al civilizaţiei.

Teoria violenţei înnăscute consideră că violenţa este o caracteristică de bază a fiiniţei umane. Cauzele ei sunt multiple şi complexe, însă factorii care favorizează manifestările violente sunt: sărăcia, intoleranţa socială, lipsa suportului şi implicării familiei, imitaţia, lipsa unor modele pozitive, violenţa în mass- media etc.  

Educatorul şi părintele trebuie să sprijine copilul, să conştientizeze consecinţele faptelor sale şi să-şi asume responsabilitatea pentru acestea. Deoarece familia îndeplineşte funcţii importante în societate, aceasta s-a dovedit a fi unul dintre mediile educative cele mai favorabile pentru limitarea comportamentelor violente încă de la începutul manifestărilor acestora. Copilul îşi petrece o mare parte din viaţă în familie. Datorită acesteia, copilul se poate transforma şi adapta diferitelor circumstante, ceea ce ii permite să evolueze.  El socializează atât în familie, cât şi în şcoală. Reacțiile violente ale copilului au la bază în primul rând lipsa de comunicare şi de intelegere reciprocă. Dacă în familie persistă aceste relaţii de tip violent, copilul fiind martor sau chiar victimă, la rândul lui va reacţiona la fel cu cei din jur. Pentru a se dezvolta armonios, pentru a deveni un adult echilibrat şi adaptat, copilul are nevoie de dragostea celor din jur, de condiţii optime de dezvoltare fizică şi sănătate, de un mediu familial echilibrat, fără tensiuni şi conflicte, bazat pe ataşament şi respect între membrii familiei, de acces la educaţie şi informaţie.

Cercetarile întreprinse în domeniul delicvenței juvenile au scos în evidență o serie de factori favorizatori ai manifestărilor violente care țin de familie:

· lipsa de autoritate a părinților și divergența metodelor educative folosite de aceștia. În demersul educative al familiei esențială este convergeța metodelor educative folosite de membrii familiei și existent unui climat de înțelegere între membrii familiei;

· atitudinea distantă a părinților este de multe ori o cauză generatoare de violență, ca și lipsa de afectivitate,indiferența, uneori ostilitatea față de copii;

· atitudine ,,tiranică,, a părinților care uneori stopează manifestările indezirabile ale copilului în familie dar de cele mai multe ori copilul refulează violent față de cei din jur

· atmosfera conflictuală în familie duce la stirbirea prestigiului adulților din familie și la manifestări ale copilului de genul ,,ce vede acasă aia face și copilul,,;

· mare parte a elevilor care au manifestări violente provin din familii dezorganizate, consumatoare de alcool unde însăși climatul psiho-afectiv este violent pentru copil.

În efortul de corectare a comportamentului agresiv-violent al copilului, părinții fac de cele mai multe ori câteva greșeli tipice:

  • - nu recompensează, nu neapărat material,  comportamentul pozitiv al copilului, pentru a încuraja repetarea acestuia;
  • - de cele mai multe ori evită confruntarea imediată cu comportamentul greșit al copilului și luarea deciziilor;
  • - manifestă inconsecvență în corectarea comportamentului indezirabil al copilului.

Cele mai bune rezultate în educarea neagresivă a copilului se vor obține dacă părintele adoptă o comunicare asertivă, își explică clar cerințele față de copil, rămâne pe poziții și se impune când e nevoie fără a țipa sau a jigni, tine cont de părerile și nevoile copilului, îi explică acestuia necesitatea respectării regulilor de către toți membrii familiei. Prevenirea violenţei este mai facilă decât stoparea ei. Familia trebuie să fie în colaborare eficientă cu şcoala, dar şi scoala trebuie să ofere  un parteneriat educaţional adevarat, care  să aibă la bază unificarea ansamblului de măsuri şi de acţiuni prin care se poate preveni eficient violenţa în rândul şcolarilor. Violenţa în şcoală are multiple cauze şi implicaţii, dar de multe ori este expresia unei societăţi la un moment dat. Se merită tot efortul pentru a se promova conduite şi condiţii potrivite în mediul de învăţare, astfel încât să avem cu adevărat un învăţământ care să ţină cont de nevoile elevilor, să dezvolte personalităţi implinite oferindu-le alternative educaționale la comportamentele indezirabile.       

Bibliografie:

Ferreol, Gilles, Neculau, Adrian - ,,Violența – aspecte psiho – sociale,, Editura Polirom, Iași 

Elibl – Eibesfeldt - ,,Agresivitatea umană,, Editura Tei, București

Preda V  - ,,Delicvența juvenilă,, - Editura Presa Universitară, București

Înapoi