EDUCAȚIA OUTDOOR

Compus de: Prof. înv. preșc. CÂRJAN NATALIA Scoala: Grădinița ”Albinuța”, sector 2, București Publicat: 09/01/2024Resursele Profesorului
EDUCAȚIA OUTDOOR

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe prin contactul direct cu obiecte și fenomene din natură și societate. Tocmai pentru a facilita acest contact nemijlocit, grădinița organizează forme de activitate specifice care ocupă un loc deosebit de important, printre care plimbările, vizitele și excursiile. Observarea obiectelor și fenomenelor în condițiile lor obișnuite de existență facilitează formarea unor reprezentări clare, precise, deoarece se sprijină pe un conținut concret-intuitiv, care intensifică interesul de cunoaștere al copilului. Fiecare contact cu mediu înconjurător îmbogățește vocabularul copiilor cu cuvinte noi, care denumesc lucruri și caracteristici ale acestora, constiuie prilej de exprimare simplă, directă, de exersare a vorbirii sub toate aspectele. În raport cu nivelul dezvoltării copiilor, obiectivele și conținutul problemelor, vizitele și excursiile sunt strâns legate de cele ale activităților de observare prevăzute în program. Conceptul de ”outdoor education” sau ”educația în aer liber”, este o noțiune ce vizează o educație bazată pe experimente și activitate practică desfășurată în afara sălii de grupă, în aer liber. Aceasta se bazează pe filozofia, teoria și practica educației experiențiale, a educației ecologice și educației pentru mediu, dezvoltând la copii înțelegerea și aprecierea de sine, a celor din jur și a lumii naturale. În comparație cu metodele tradiționale, această nouă metodă de învățare produce efecte educative mai puternice și mai durabile în ceea ce privește dobândirea capacității de stăpânire a unor situații complexe, de inovare, de conducere, de spirit de echipă și de comunicare, permițând participanților să experimenteze într-un cadru natural. Educația outdoor oferă tuturor copiilor posibilitatea de a învăța făcând. Educația outdoor presupune planificare, acțiune, observare și reflectare asupra activității de desfășurat, precum și efortul de a aplica învățarea în situații noi în exterior. Dar mai important este aplicarea respectivei învățări sau a informațiilor obținute, în viața de zi cu zi, la clasă, acasă sau în societate. Așadar, educația outdoor este o ieșire în natură cu un scop bine definit, beneficiile acesteia fiind menite să sprijine educația pentru mediu, să creeze o experiență de învățare holistică. Activitățile de tip outdoor se bazează pe o învățare experiențială, apelând la toate simțurile pentru percepție și observație. Reprezintă totodată o metodă de îmbogățire a curriculumului în condițiile în care procesul instructiv-educativ se desfășoară în afara sălii de grupă.

Înapoi