PROIECT DE ACTIVITATE

Compus de: prof. Dumea Ancuța SandaScoala: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 25 OradeaPublicat: 03/08/2023Resursele Profesorului
PROIECT DE ACTIVITATE

GRUPA:

 Grupa mare;

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:

 ,, Când, cum și de ce se întâmplă? ”;

TEMA PROIECTULUI TEMATIC:

 ,, Clubul curioșilor”;

TEMA SĂPTĂMÂNII

: ,, Fenomene meteo ”;

TEMA ZILEI: 

 ,,Fenomene ale naturii, toamna ”;

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA1

(Jocuri și activități didactice liber-alese 1);

TIPUL DE ACTIVITATE:

 Consolidare de priceperi și deprinderi.

SECTOARE DE ACTIVITATE:

1.Sectorul Bibliotecă; 2.Sectorul Artă; 3.Sectorul Construcții.

TEMA ACTIVITĂŢII:

1. Ploaia; 2.Curcubeul; 3.Diguri contra inundațiilor.

MIJLOC DE REALIZARE: 

1. Exerciții grafice; 2.Pictură; 3.Construcție.

SCOPUL ACTI VITĂȚII:

Identificarea unor elementele caracteristice ale unor fenomene din natură și compararea acestora.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

 Să răspundă corect la înrebările educatoarei; Să scrie semnul grafic

liniuța oblică

, respectând modul de execuție al acestuia; Să utilizeze corect  materialele de lucru în vederea realizării curcubeului; Să construiască, cu ajutorul lemnelor, diguri contra inundațiilor; Să lucreze ordonat și în liniște în timpul activității.

STRATEGII DIDACTICE:

METODEE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: 

conversația, problematizarea, explicația, demostrația, exercițiul, munca independentă, turul galeriei.

MATERIALE DIDACTICE ȘI MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

umbrela, bilețele cu centrele, caiete speciale cu semne grafice, creioane grafice,  pensule, pahare pentru apă, acuarele, foi de bloc de desen, cuburi din lemne, recompense-fețe zâmbitoare

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII:

frontală, individuală.

DURATA ACTIVITĂȚII: 

40 de  minute.

BIBLIOGRAFIE:

¾  M.E.N. (2019)

Curriculumul pentru educația timpurie

¾  

Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru EDUCAȚIE TIMPURIE

(2019)

¾  Ionescu, M., (2019).

Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani. 

București: Vanemonde

EVENIMENT DIDACTIC:

1.Moment organizatoric; 2. Captarea atenției; 3.Reactualizarea cunoștințelor; 4. Anunțarea temei și a obiectivelor; 5. Prezentarea conținutului și dirijarea învățării; 6. Obținerea performanței; 7.Asigurarea retenției și a transferului; 8.Evaluarea performanței; 9.Încheierea activității.

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC:

Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurării a activităţii: aerisirea sălii de grupă; amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii pe 3 sectoare; pregătirea materialelor necesare; Se va realiza printr-o umbrelă multicoloră pe care o voi prezenta copiilor; Pornind de la aceasta, voi pune câteva întrebări: Când purtăm umbrela afară?; Cum ne mai putem apăra de ploaie?; Ce apare uneori după ploaie ?; Dacă plouă foarte mult, ce se poate întâmpla ? ș.a.; Se anunță tema și obiectivele activității:

Tema noastră de astăzi este « Fenomene ale naturii, toamna ». Vom avea trei centre: bibliotecă, artă și construcții. Voi va trebui să urmăriți cu multă atenție indicațiile date la fiecare centru, să lucrați îngrijit și să respectați tema dată;

Voi prezenta sarcinile și modul de lucru de la fiecare centru:

  • - Centrul Bibliotecă
  • - Centrul Artă 
  • - Centrul Construcții

După transmiterea sarcinilor, fiecare copil va extrage un bilețel ca să vadă la care centru se va așeza. Se fac exerciţii de încălzire a mușchilor mici ai mâinii.

Copiii lucrează la centre; Voi supraveghea modul de executare a sarcinilor, ajutându-i pe copiii care necesită sprijin (mai ales pe cei cu C.E.S.); Copiii se vor roti la toate centrele; Voi avea cu copiii o scurtă conversaţie despre ceea ce au realizat în cadrul activităţii de la centre; Se vor expune toate lucrările, după care se vor observa şi se vor analiza, ținându-se cont de aspectul şi corectitudinea execuției lucrărilor; Se realizează o expoziție cu toate lucrările. Aprecierea lucrărilor se va face prin turul galeriei. Copiii sunt solicitați să aprecieze atât lucrarea proprie cât și a colegului, motivând alegerea făcută; Voi face aprecieri generale și individuale asupra modului în care au realizat lucrările; Voi acorda recompense copiilor (fețe zâmbitoare); La finalul activității vom cânta împreună un cântec de toamnă.

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE

: Conversația; Problematizarea; Explicația; Demostrația; Exercițiul; Munca independentă; Turul galeriei

MODALITĂȚI DE EVALUARE:

Observarea comportamentului verbal şi nonverbal al copiilor; Conversația de verificare; Aprecieri verbale.

Înapoi