Muzica si miscare

Compus de: Prof. BOCIAT PETRONELAScoala: GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 OȚELU ROȘUPublicat: 01/08/2023Resursele Profesorului
Muzica si miscare

Denumirea opţionalului : „MUZICĂ ȘI MIȘCARE”; Tipul: Transcurricular; Grupa: mare; Durata: An şcolar 2023– 2024; Număr de activităţi pe săptămână: 1 activitate/ săptămână.

ARGUMENT:

Modalitatea completă a corpului și formarea unei ținute frumoase și corecte pot începe  încă din copilărie. Cunoscută fiind predispoziția copiilor preșcolari pentru mișcare este recomandată familiarizarea lor încă de la această vârstă cu elemente simple de gimnastică aerobică, datorită avantajelor  pe care le poate aduce acest tip de activitate. Creșterea capacității de muncă fizică și intelectuală a copiilor se va realiza prin trezirea interesului pentru desfășurarea unui scurt program aerobic. Desfășurarea  cu regularitate a cel mult  20 de minute zilnic de exerciții, înainte de activitățile comune, asigură consumul excesului de energie al copiilor conducând la succesul desfășurării activităților intelectuale ulterioare.  Cadrul organizat, executarea sistematică corectă, sub îndrumarea educatoarei, a mișcărilor și elementelor de gumnastică aerobică, duc cu siguranță la disciplinarea și dezvoltarea fizică și psihică a copiilor. Mișcările simple se efectuează pe grupe de mușchi  începând cu partea superioară a corpului: gât, umeri, brațe, abdomen, talie, fesieri, picioare. Activitatea cuprinde în final pași de dans, antrenând mai multe grupe de mușchi. Mișcările simple sau complexe, combinate pe grupe de mușchi, precum și stimularea unei respirații corecte (inspirație pe nas, expirație pe gură), asigură funcționarea optimă a aparatului cardiorespirator. Acest lucru îl consider absolut necesar pentru copii în vederea dobândirii unei sănătăți optime. Desfășurarea exercițiilor se face în sala de grupă sau în aer liber, prin asigurarea unui fond muzical ritmat, constant fără variații bruște de ritm. Copiii pot fi dispuși în cerc, dacă numărul este mare, pentru a fi urmăriți în executarea corectă a exercițiilor.cu un număr mai mic de copii se poate lucra în semicerc sau în coloană. 

Gimnastica aerobică îmbină într-un mod plăcut sportul cu arta, motricitatea cu îndemânarea și coordonarea cu simțul estetic. Obiectivele principale sunt dezvoltarea armonioasă a corpului, întărirea sănătății fizice și psihice, prin mișcarea și educarea calităților motrice.

Ca dezvoltare fizică: Se sporește rezistența împotriva bolilor; Se mărește rezistența fizică a copilului și se previn leziunile musculare; Se sporește coordonarea și echilibrul; Se diminuează/ înlătură tendințele de supraponderabilitate; Copiii vor adopta o ținută corectă, elegantă. 

Ca dezvoltare psihică: Crește încrederea în forțele proprii; Se dezvoltă simțul disciplinei; se îmbină în cel mai ingenios mod disciplina cu distracția. Copiii vor învăța să accepte regulile și vor fi răsplătiți pentru fiecare reușită a lor; Li se va dezvolta simțul de competiție, de autodepășire. De asemenea apartenența la grup le va insufla și spiritul de echipă.

Gimnastica aerobică dezvoltă la copii și simțul muzical și ritmul, asigură mobilitate și grație în mișcări și o ținută corectă. Luând  în considerare particularitățile psihomotrice ale vârstei preșcolare mici am considerat eficientă organizarea unei activități opționale cu specific motric, iar considerația pe care o am pentru creațiile din folclorul copiilor, m-a inspirat să împletesc, mișcarea cu ritmul cântecelor și a jocurilor aparținând acestei specii literare.

COMPETENŢE GENERALE:

Formarea și dezvoltarea deprinderilor motrice de bază și aplicativ utilitare; Cultivarea simțului estetic; Întreținerea și îmbunătățirea  stării de sănătate a copiilor și formarea deprinderilor igienico-sanitare; Dezvoltarea forței și a rezistenței elasticității musculare și a mobilității articulare; Influențarea evoluției corecte și armonioase a organismului prin elemente de gimnastică ritmică și aerobică.

COMPETENŢE  SPECIFICE:

Folosirea corectă a respirației; Adoptarea și păstrarea unei ținute corecte în mișcare și în repaus; Dovedirea faptului că posedă reprezentările propriei scheme corporale, răspunzând adecvat la diferite comenzi motrice, secvențial sau în succesiune; Executarea elementelor de gimnastică aerobic, mobilizând diferite segmente ale corpului-izolat( pe grupe de mușchi) sau în coordonare și dezvoltarea expresivității mișcării; Reproducerea corectă a comenzilor primate dovedind că posedă deprinderi motrice de bază; Executarea conștientă și armonioasă, în funcție de sarcina dată; Înțelegerea și executarea mișcărilor care necesită o orientare spațială și temporal( poziții, direcții, succesiuni în spațiu și timp) în funcție  de ritmul muzicii; Executarea unor exerciții de grup sau individuale pentru evoluția armonioasă a propriului corp; Depunerea de eforturi uniforme și variabile cu durate prelungite progresiv.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

Exerciții de reglare a respirației; Jocuri dinamice cu durate progressive; Exerciții de gimnastică ritmică și aerobic; Exerciții de corectare a ținutei; Exerciții după model; Jocuri de adoptări de poziții pe baza prezentării și exemplificării; Exerciții și jocuri pentru formarea poziției corecte; Exerciții pentru fiecare segment al corpului; Exerciții de adoptări de poziții și declanșări de mișcări la diferite semnale; Jocuri de exersare a unor elemente pe ritmuri diferite; Concursuri vizând corectitudinea și expresivitatea mișcărilor; Exerciții de control și autocontrol în oglindă; Exerciții de înlănțuire a elementelor învățate în linii ritmice; Jocuri de exersare separată sau global a elementelor acrobatice pe fond muzical.

CONŢINUTURI:

1. Capacitatea de organizare: Formații de adunare in linie pe un rând; Formații de deplasare în coloană câte unul; Pozițiile de: ,,Drepți!“ și ,,Pe loc repaus!“ Întoarceri prin săritură la stânga și la dreapta; Pornire cu mers pe loc și oprire; Trecerea din linie pe un rând la formațiile de semicerc și cerc.

2. Dezvoltare armonioasă: Pozițiile: stand, depărtat, pe genunchi, șezând, culcat; Mișcări: duceri ale brațelor (înainte, sus, lateral), ale palmelor pe șold, pe umeri, la ceafă; Îndoiri și întinderi ale brațelor, ale trunchiului,.ale picioarelor; Răsuciri ale gâtului, ale trunchiului; Rotiri ale corpului și ale brațelor; Postura corectă, grațioasă.

3. Calități motrice de bază: Viteză de reacție, de execuție, de deplasare în ritmuri diferite; Îndemânare; Forță; Rezistență;

4. Deprinderi motrice de bază: Mers obișnuit cu ținută corectă și coordonare de brațe, mers în coloană; Săritură (sărituri pe loc și cu deplasare, cu desprindere de pe unul și ambele picioare, sărituri din ghemuit în ghemuit.

5. Deprinderi sportive elementare: Cu specific de gimnastică ritmică și acrobatic: cumpăna pe un genunchi cu sprijinul palmelor pe sol, semisfoară, rulare lateral, rulare pe abdomen și piept; Cu specific de gimnastică aerobic și ritmică: exerciții pentru cap și gât, , exerciții pentru brațe, exerciții pentru trunchi  combinate cu mișări  de brațe și picioare.

STRATEGII DIDACTICE

: a) MIJLOACE DE REALIZARE: exerciții fizice; jocuri de mișcare

b) METODE ȘI PROCEDEE: explicația; demonstrația; instructajul; exercițiu; exersarea; jocul

c) MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: saltele; mijloace audio; panglici din hârtie creponată; oglindă; păpușă de mânuit.

MODALITĂŢI DE EVALUARE

: exerciții fizice individuale; observarea comportamentului; jocuri de mișcare; joc de rol; jocuri distractive; concursuri.

Bibliografie:

1. Revista ,,Învățământul preșcolar“, Nr. 2/2007;

2. http://www.nextdoorfitness.ro/servicii-dance_fun_aerobic_pentru_copii.html;

3. ,,Curriculum pentru Învățământul preșcolar“, București 2009;

4. Crețu C.C. Ciucurel C, Petre, D, Ivan A.,, Ghid privind desfășurarea activităților de educație fizică în grădiniță“, Editura Tiparg, 2007;

5.Dragomirescu G, Kun S, Bojin E, ,,Metodica educației fizice în grădinița de copii“, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977; 

6. C, Brad, M. Tudoran, ,,Melc, melc, codobelc... “, Editura Școala vremii, Arad, 2009;

7. E.Vasilescu, ,,Literatura pentru copii“, Editura București, 1998;

8. F. Cioban, ,,Folclorul copiilor“, Editura Napoca Star, 2006;

9. Antologie de cântece, poezii și povestiri din folclorul copiilor.

Înapoi