PROIECT DIDACTIC

Compus de: Prof. pentru înv.primar GOGESCU ALINAScoala: Școala Gimnazială ”Coresi” Târgovişte, jud. DâmbovițaPublicat: 01/08/2023Resursele Profesorului
PROIECT DIDACTIC

Clasa:

a II-a

 

Aria curriculară

: Matematică și științe ale naturii

Disciplina:

Matematică și explorarea mediului

Subiectul lecției:

: Banii. Leul. Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-1000

Tipul:

   de formare a priceperilor și deprinderilor 

DISCIPLINA:

MEM

COMPETENȚE SPECIFICE:

6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric prin reprezentări convenţionale standard şi nonstandard şi prin utilizarea banilor în probleme-joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-1000; 5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

6.3.1. să recunoască bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei și  monedele de 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 bani ( obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev recunoaște cel puțin bancnota de 1 leu și moneda de 50 bani); 6.3.2. să schimbe un grup de monede/bancnote cu altul având aceeaşi valoare ( obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev schimbă cel puțin o bancnotă într-un număr de bancnote de același tip); 6.3.3. să calculeze sume de bani în limitele 0-100, folosind bancnotele și monedele învățate( obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev calculează cel puțin sume de bani reprezentând rezultatul unei operații de adunare/ scădere cu 2 termeni fără trecere peste ordin); 5.2.1. să rezolve o situație problematică prin utilizarea operațiilor de adunare sau scădere date înscrise, folosind bancnotele și monedele învățate; obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev identifică cel puțin situația problematică).

OBIECTIVE EDUCATIVE:

dezvoltarea atenţiei, a gândirii, a spiritului de observaţie; stimularea curiozităţii, a încrederii în forţele proprii. ⁠

STRATEGII DIDACTICE:

a) metode şi procedee: conversația, explicaţia, observaţia, exerciţiul, demonstrația,  problematizarea, jocul didactic, jocul de rol; b) mijloace de învăţământ: laptop, videoproiector, manual, caiet de lucru, fişe de evaluare formativă, jetoane-bani( monede și bancnote) , cartonașe cu imagini jucării cu preț fixat; c) forme de organizare a activităţii:  activitate frontală, individuală, în perechi

BIBLIOGRAFIE:

CIOLAN, L., Învățarea integrată – fundamente pentru curriculum transdisciplinar, Editura Polirom, Iași, 2008;

GEORGESCU-GOLOȘOIU, L., Educație financiară- Banii pe înțelesul copiilor, Editura Explorator, Ploiești. 2013;

***Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, aprobată prin OMEN 3418/19.03.2013, București, 2013;

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Momentele lecției: Moment organizatoric; Reactualizarea cunoștințelor; Activitate/discuție introductivă; Anunțarea temei și a obiective lor; Prezentarea optimă a conţinutului și dirijarea învățării; Fixarea cunoştinţelor; Asigurarea retenţiei şi a transferului; Aprecieri și recomandări.

Conținutul activității: Organizarea colectivului de elevi şi a spaţiului de lucru pentru buna desfăşurare a activităţii; Mesajul zilei:”Să fim prieteni!”; Se verifică noțiunile referitoare la lecția însușită anterior: Leul; Recunoașterea unor monede/bancnote în imagini; Se prezintă o imagine ( mat. ppt) –se lansează o problemă:

Aris și prietenii lui sunt în parc. Aici se află o tarabă cu jucării. Aris vrea să își cumpere o mașinuță de curse,dar nu se descurcă foarte bine cu banii. El are 1 bancnotă de 200 lei. Mașinuța costă 104 lei. El vrea să dea sumă fixă. Ce trebuie să facă?Haideți să aflăm, ca să îl putem ajuta!;

Astăzi veți învăța să folosiți banii corect, să schimbați un grup de monede sau de bancnote cu altul având aceeași valoare; Scrierea datei şi a titlului pe tablă; *Se prezintă materialul ppt-Schimburi valorice. Se rezolvă sarcinile din material; *Se propune jocuri de schimb valoric  pentru înțelegerea materialului predat; (activitate în perechi) Distribui  cumpărătorilor  bancnote.Pe masa  vânzătorilor  se află  jetoane-bani .  Pe masa cumpărătorilor se află imagini cu jucării cu preț afișat. Explic  sarcinile: Cumpărătorii  trebuie să  observe  preţurile şi  să  pregătescă suma  de  bani necesară  obiectului  pe care  îl  vor cumpăra.Vânzătorii  vor încasa  banii.  Se schimbă rolurile; * Se solicită rezolvarea ex. 6, pag. 110-manual * Se răspunde la întrebarea lansată la ănceputul lecției: 

Ce trebuie să facă Aris?  200 lei= 100 lei+100 lei+ 1 leu+1 leu+1 leu+1 leu+1 leu+5 lei;

Se solicită rezolvarea sarcinilor dintr-o fișă de evaluare formativă; Se dă tema pentru acasă; Fac aprecieri colective/individuale privind comportamentul şi participarea la oră a elevilor.

Strategii didactice

Metode și procedee: conversaţia; problematizarea; explicația; demonstrația; exercițiul; jocul didactic; jocul de rol; munca independentă.

Resurse: videoproiector; calculator; material video; material powerpoint; jetoane; bani; cartonașe cu imagini; jucării cu preț; caietele elevilor; fişe de evaluare formativă.

Forme de organizare: activitate frontală; activitate individuală practică; activitate în perechi; Evaluare: aprecieri verbale; observare sistematică; probă scrisă;

Înapoi