Instrumente și resurse digitale în învățământul primar

Compus de: Prof.înv.primar Chirilă Georgeta MirelaScoala: Șc. Gimn. Nr.1 Abram, BihorPublicat: 12/01/2024Resursele Profesorului
Instrumente și resurse digitale în învățământul primar

Utilizarea noilor tehnologii în cadrul activităților integrate din învățământul primar au o importanță deosebită pentru dezvoltarea performanțelor cognitive ale elevilor și cadrele didactice le pot utiliza cu succes în toate etapele unei activități: captarea atenției, reactualizarea/ fixarea cunoștințelor, dirijarea învățării, obținerea performanței, evaluarea cunoștințelor. Utilizarea tehnologiei informațiilor și comunicațiilor se impune din următoarele motive: nevoile și cerințele școlarilor pretind învățătorilor o schimbare de abordare a activității educaționale; tehnologia contribuie la dezvoltarea competențelor pentru secolul XXI, stabilite de UNESCO ca fiind: comunicarea, colaborarea, experimentarea, gândirea critică, rezolvarea de probleme; trăim în era informațională, de aceea este necesar să formăm copiilor abilități pentru a putea gestiona volumul foarte mare de informații.

În vederea utilizării într-o mai mare măsură a noilor tehnologii în activitățile instructive-educative din învățământul primar, consider că sunt necesare următoarele:

-dotarea fiecărei clasă cu videoproiector, tablă interactivă și softuri educaționale;

-participarea tuturor cadrelor didactice la cursuri de formare în domeniul TIC (tehnologia informațiilor și comunicațiilor);

-diseminarea unor exemple de bună practică a utilizării noilor tehnologii în cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, reviste de specialitate, ghiduri metodice etc.

Copiii de vârstă școlară vin cu un apetit vorace pentru învățare, iar cadrele didactice trebuie să găsească strategiile și chiar tehnologiile potrivite pentru a-l menține viu. Cu răbdare și perseverență, dar mai ales cu profesionalism și responsabilitate, veți reuși să aplicați și să vă bucurați în egală măsură de oportunitățile pe care noile tehnologii le deschid în beneficiul elevilor dumneavoastră.

Aduc în atenție o cercetare care a urmărit identificarea opiniilor cadrelor didactice privind eficiența utilizării resurselor digitale asupra activităților didactice din învățământul primar. În urma prelucrării, analizei și interpretării datelor colectate prin metoda anchetei pe bază de chestionar adresat cadrelor didactice din învățământul primar și prin interviuri individuale semistructurate adresate acestora, se pot prezenta următoarele concluzii:

– Resursele și instrumentele digitale sunt folosite zilnic în procesul instructive-educativ de către cea  mai mare  parte a respondenților; – Utilizarea  instrumentelor/ resurselor  digitale  îi  atrage  pe elevi în activitățile  de predare,  este o  modalitate de a aduce lumea lor, de nativi digitali, în sala de clasă, de a-i motiva să învețe; – Instrumentele  digitale  fac învățarea  mai eficientă, activitățile devin mai atractive, captivante, iar elevii devin mai curioși, captivați. – Elevilor le place să învețe utilizând instrumente și resurse digitale; – Elevii înțeleg mai repede noțiunile noi atunci când se apelează la instrumente digitale; – Perioada de suspendare a cursurilor față în față a permis profesorilor și elevilor să se concentreze pe dezvoltarea de capacități  și  competențe utilizând  instrumente digitale;  competența  digitală  este  esențială pentru educație, viață profesională și participare activă în societate; – Aproape  90%  dintre  respondenți consideră  că  utilizarea resurselor/ instrumentelor digitale  duce  la creșterea gradului  de  implicare a  tuturor  elevilor  în  propria învățare,  pregătirea  a devenit  individuală,  ținând  seama de caracteristicile personalității, interesele și nevoile fiecărui elev.

În opiniile învățătorilor chestionați în legătură cu mediul online de învățare, acesta a însemnat autodepășire – învățarea unor lucruri noi în domeniul digital i-a făcut să fie la curent cu inovațiile în domeniu, în mod special cu instrumentele și aplicațiile digitale. Cadrele didactice au înțeles că se pot face lecții online uimitoare, iar dacă elevul vrea să învețe, lecția online oferită de către învățător devine de neuitat.

În perioada pandemiei, profesorii au fost nevoiți să integreze noile tehnologii de predare într-un timp scurt. Au înțeles că organizarea procesului de învățare în mediul online presupune o pregătire specială în ce privește adaptarea și gestionarea conținutului, asigurarea mijloacelor necesare procesului de instruire și, mai ales, în ce privește climatul învățării și asigurarea unei relații firești pentru astfel de experiențe didactice mediate. Trecerea la învățare online a determinat conștientizarea lacunelor, a deficiențelor referitoare la abilități digitale, conectivitate și utilizarea tehnologiilor în educație. Activitatea online a fost la început o provocare, iar ulterior s-a transformat într-o constantă constructivă a cărei eficiență creștea de la o zi la alta.

După părerea cadrelor didactice intervievate cu privire la valorificarea în activități viitoare a instrumentelor digitale folosite în perioada online, am constatat că se dorește crearea unor oportunități de a interacționa cu elevi și profesori din școli, județe, sau chiar alte țări, continuarea utilizării materialelor didactice cu suport tehnologic în abordarea inter și transdisciplinară a temelor alese, stimulând astfel interesul și gândirea critică în aprofundarea cunoștințelor, dar și pentru dezvoltarea creativității elevilor

Înapoi