SCRIEREA CREATIVĂ ÎN CLASELE PRIMARE

Compus de: Prof. Sorca Gabriela FloricaScoala: Liceul Teoretic Nikolaus Lenau TimișoaraPublicat: 23/04/2024Resursele Profesorului
SCRIEREA CREATIVĂ ÎN CLASELE PRIMARE

Vremurile noastre actuale, mai mult ca oricând, au nevoie de stimularea, educarea și dezvoltarea creativității, componentă esențială în dezvoltarea științelor, artelor, tehnologiei și în toate domeniile vieții cotidiene. Trăim într-o epocă caracterizată de o puternică tendință de globalizare și de tehnologizare. Totuși, formarea noastră nu se poate realiza în afara cărții, a bibliotecii și a scrisului. Cheia succesului în stimularea creativității este lectura și scrisul. „Totul pleacă de la literă și se întoarce la ea, fără aceasta devenirea omului, sigur, ar fi fost alta”, cum spunea Adrian Marino [2, p. 156]. Element important al dezvoltării cognitive, intelectuale, profesionale, scrisul reprezintă propria oglindă a reflecțiilor și a gândirii umane. Fiind un rod al imaginației, scrierea creativă nu este doar un dar al geniilor. Omul poate fi creativ în orice gen de activitate. Prin urmare, sarcina profesorului este să-i creeze elevului posibilitatea de a se manifesta, stimulându-i gândirea, provocându-i creativitatea la diferite niveluri: lectură creativă, interpretare/analiză creativă, scriere creativă. Elevii, de la cea mai fragedă vârstă pot intra pe tărâmul imaginației, născocind, inventând, concepând tot felul de povești, la început oral, apoi în scris. Scrisul elevilor noștri trebuie să fie o deprindere care se formează de la început corect, dar este în același timp un proces de lungă durată, și trece de la corect la estetic și creativ. Scrierea creativă înseamnă depășirea și provocarea limitelor, este un act creator, arată capacitatea de a modela în forme noi și diferite o anumită experiență, de a găsi soluții noi, de a formula idei originale. Conform lui Hembrey [1], scrierea creativă înseamnă cap (este o activitate a minții: transmite idei), inimă (este un proces afectiv: transmite trăiri, sentimente), mână (este o îndeletnicire, o deprindere care necesită practică). Potențialitate a ființei umane, creativitatea și implicit scrierea creativă, pot fi educate printr-o pedagogie adecvată, caracterizată de o permanentă problematizare și prin jocuri, ce pun elevii în situația de a se reanaliza, redefini, de a învăța singuri ceea ce pot face.

Funcția creatoare a imaginației este o condiție necesară vieții cotidiene. „A pune la treabă” imaginația înseamnă a genera, a produce, a articula imagini în diferite moduri. În această ordine de idei, exercițiile de imaginație au un rol deosebit în formarea la elevi a abilităților de scriere creativă. Acestea se dezvoltă prin lectură, exerciții de gândire critică, prin jocuri de rol, exerciții de vocabular. Nu este suficient să dispui de un potențial creativ de aptitudini, dacă acestea nu sunt orientate strategic, prin motivație și atitudini, către descoperirea și generarea noului cu valoare de originalitate. Scrisul creativ răspunde din plin acestui deziderat. Exersarea regulată a lui îi învață pe elevi să învingă diverse bariere ale producției creative (perceptive, emoționale, culturale), le dezvoltă și le cizelează personalitatea.

Bibliografie:

1. https://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=3661

2. Hembrey Shea, How I Became 100 artists, în ted.com/talks/shea_hembrey_how_i_became

3. Mariano Adrian, Hermeneutica ideii de literatură, Cluj, Dacia, 1987.

4. Pâslaru V., Introducere în teoria educației literar-artistice, Chișinău, Sigma, 2011.

5. Wallon H., Les Origines de la pensée chez l’enfant. Apud Giani Rodari, Gramatica fanteziei, București, Art, 2016.

Înapoi