Consiliere Parentală

Compus de: Profesor Consilier, ONEȚIU MIRELAScoala: CJRAE TIMIȘPublicat: 05/10/2022Resursele Profesorului
Consiliere Parentală

Activităţile de consiliere psihopedagogică presupun un demers educaţional-formativ centrat pe valorificarea capacităţilor şi a disponibilităţilor individuale ale persoanei. Consilierea psihopedagogică este menită să faciliteze învăţarea de către fiecare persoană a unor deprinderi şi abilităţi care să-i permită adaptarea permanentă printr-o schimbare evolutivă la solicitările realităţii.

Consilierea psihopedagogică/parentală se adresează părinţilor aflaţi în diverse situaţii şi stadii ale procesului de formare şi dezvoltare a propriei personalităţi. Beneficiari ai activităţilor de consiliere psihopedagogică pot fi toţi cei ce se află, la un moment dat, în ipostaza de subiecţi care parcurg diverse experienţe de învăţare cu scopul formării şi al dezvoltării propriei personalităţi pentru a face faţă rolurilor sociale de părinţi.

Orice activitate de consiliere, fie ea psihologică (cu varianta sa specifică – psihoterapia); fie pedagogică, pastorală, spirituală etc., se dovedeşte a fi eficientă dacă are la bază un model psihoeducaţional privind formarea şi dezvoltarea personalităţii umane. Un astfel de model este realist şi oportun pentru că îmbină într-o măsură specifică dimen- siunea psihologică cu cea pedagogică într-un model explicativ-interpretativ şi practic-aplicativ de educaţie şi formare a personalităţii umane cu caracter integru, dezvoltate armonios.

Nivelul optim de funcţionare a personalităţii părinţilor în familie şi societate, este atins atunci când fiecare persoană deţine competenţe şi deprinderi funcţionale necesare rezolvării cu succes a problemelor vieţii familiale de orice natură, dar, mai cu seamă, a depăşirii dificultăţilor în educaţia, comunicarea şi relaţionarea cu copiii lor de orice vârstă. Capacitatea persoanei de a-şi menţine o stare optimă de sănătate, pentru a face faţă stresului, problemelor ce apar în viaţa de familie, în calitate de partener conjugal şi părinte; convingerea că va fi eficientă pentru a-şi trăi viaţa, din plin şi onest reprezintă indicatorii unei educaţii armonioase şi a unei consilieri psihopedagogice de calitate, realizată profesionist, cu efecte directe asupra autoeducaţiei, adică asupra perfecţionării permanente.

Scopurile consilierii psihopedagogice parentale sunt diferenţiate în funcţie de situaţia familială concretă, de particularităţile de vârstă, gen, personalitate a părinţilor; de problemele acestora, care, la rândul lor, diferă în funcţie de tipul familiei şi specificul dificultăţilor. Modalităţile, metodele, tehnicile şi procedeele, de lucru utilizate în consilierea copiilor şi a adulţilor sunt relativ diferite. 

Înapoi